HomeCalendarFAQSearchMemberlistUsergroupsRegisterLog in

Share | 
 

 မဇ္ဟဗ္ကိုေခါင္းခါေသာ ေခတ္၀ါဒိမ်ား၏ ေျခရွဳပ္ေနပုံမ်ား။

Go down 
AuthorMessage
kokyawko777Posts : 51
Join date : 2010-03-26

PostSubject: မဇ္ဟဗ္ကိုေခါင္းခါေသာ ေခတ္၀ါဒိမ်ား၏ ေျခရွဳပ္ေနပုံမ်ား။   Wed Mar 31, 2010 9:00 am

မဇ္ဟဗ္ကိုေခါင္းခါေသာ ေခတ္၀ါဒိမ်ား၏ ေျခရွဳပ္ေနပုံမ်ား

ဤအုပ္စုသည္ အစၥလာမ္အမည္ကိုေတာ့ ခံယူထားသည္။သို႔ေသာ္ အစၥလာမ္ကညဤန္ျပေသာ အဆုံးအမမ်ားနွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ လိုက္နာတာကနည္းနည္း၊
ေစာဓကတက္တာကမ်ားမ်ား ျဖစ္သည္။ထိုေၾကင့္ဤအုပ္စုသည္ မဇ္ဟဗ္ရဲ႕ စည္းကမ္းေဘာင္အတြင္း ေနလိုသူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနဖို႔ပင္မလိုပါ။
အစၥလာမ္ကျဖစ္ေစခ်င္သလို မိမိကိုယ္ကို ျပဳျပင္ဖို႔ထက္ အစၥလာမ္ကို မိမိတို႕ျဖစ္ေစခ်င္သလို ပုံသြင္းဖို႔မွာ သူတို႔၏ၾကိဳးပမ္းမွဳ႕ျဖစ္သည္။
အစၥလာမ္အလိုက် ေခတ္အေျခအေနကိုေျပာင္လဲဖို႔ထက္ အစၥလာမ္ကို ေခတ္အၾကိဳက္ေျပာင္းလည္းျပစ္ခ်င္သူမ်ားျဖစ္သည္။ထိုေၾကာင့္ဤအုပ္စု၏ အယူအစမ်ားကို
ေခတ္ေပၚ၀ါဒ ဟုေခၚဆိုနိုင္သည္။
ေခတ္ေပၚအုပ္စု၏ အယူအစသေဘာတရားမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုေတြ႕ရသည္။
၁။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္အသိ ကိုယ္ပိုင္အယူအစအေတြးအေခၚျဖင့္ ဖြင့္ဆိုရွင္းျပမွဳ႕မ်ားျပဳလုပ္သည္။ေခတ္အဆက္ဆက္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ
သဖ္စိရ္ပညာရွင္မ်ား၏ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္မထားပါ။ေရွးသဖ္စိရ္က်မ္းမ်ားကို စံထားကိုးကား ရမည့္ က်မ္းျမတ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အျဖစ္လက္မခံပါ။

၂။ “မိမိတို႔ဟဒိဆ္ကိုလက္ခံပါသည္ဟု” ဟူ၍ေျပာတက္ေသာလည္း ဤစကားသည္ စည္းရုံးေရးအတြက္ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ဤအုပ္စုသည္ လက္ေတြ႕တြင္ ဆြဟိဟ္ဟဒိးဆ္မ်ားကို
ပင္လက္မခံပါ။မိမိတို႔သေဘာထားနွင့္ မတိုက္ဆိုင္သည့္အခါတြင္ ဟဒိးဆ္က်မ္ေတာ္မ်ားမွ အခိုင္အမာေရ၀ါယသ္မ်ားကို အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ီဳးျဖင့္ ျငင္းပယ္ေလ့ ရွိၾကသည္။
တခ်ိဳ႕မွာ ဟဒိးဆ္ကိုစိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္လက္ခံရင္းမွ တဆင့္တက္ခါ လံုး၀လက္မခံသည့္အဆင့္သို႕ ဆိုက္ေရာက္သြားၾကသည္။

၃။ ဖိကဟ္က်မ္းမ်ားကို ေခတ္နွင့္မကိုက္ညိေတာ့ဟုဆိုျပိး ပယ္က်သည္။ဖိကဟ္ ထဲမွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ကုရ္အာန္နွင့္ဟဒိးဆ္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳ႕မ်ား ျဖစ္သည္ဟုသေဘာထားၾကသည္။အမွန္စင္စစ္ ဖိကဟ္က်မ္းမ်ားသည္ ကုရ္အာန္နွင့္ဟဒိးဆ္ကို လက္ေတြ႕လိုက္နာက်င့္သံုးရာတြင္
လြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားေသာက်မ္းျဖစ္သည္။

၄။ ဤအုပ္စုသည္ စြႏၷသ္ေတာ္ကို လိုက္နာျခင္းသည္ႏွစ္ဘ၀ေအာင္ျမင္မွဳ႔၏ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္ကို၄င္း မုစၥလင္မ္တဥိးသည္ စြႏၷသ္ေတာ္ကိုဖ၀ါးေျခထပ္လိုက္နာက်င့္သုံးရန္
တာ၀န္ရွိေနသည္ကို၄င္း အသိအမွတ္မျပဳပါ။ဆြဟာဗာဟမ်ားသည္ စြႏၷသ္ေတာ္ကိုလိုက္နာေရးအတြက္ စံနမူနာျဖစ္သည္ကို ကိုလည္းအသိအမွတ္မျပဳပါ။
အခ်ဳပ္ဆ္ုရလွ်င္ ဤအုပ္စုသည္ အဟ္ေလ့စြႏၷသ္၀လ္ဂ်မာအသ္ကိုပင္ နွစ္နွစ္ကာကာ လက္ခံျခင္းမရွိပါ။

၅။ ဤအုပ္စုသည္ သာသနာ့ပညာရွင္မ်ား၏ ဥိးေဆာင္မွဳ႕က႑ကိုလက္မခံပါ။၄င္းအျပင္ အာလင္မ္မ်ားအား ေမာ္လ၀ီဆဗ္ေတြက ဘာသာေရးလူတန္းစားထူေထာင္ေနတယ္
ဟူ၍၄င္း သာသနာပိုင္၀ါဒက်င့္သုံးေနတယ္ဟူ၍၄င္း စြပ္စြဲေနပါသည္။

အထက္ပါ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားအာလုံးသည္ သာမာန္အမွားအယြင္းမ်ားမဟုတ္ပါ။အစၥလာမ္ကို အေျခအျမစ္မွ ကေျပာင္းကျပန္ လုပ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ဤအယူ၀ါဒမ်ားကို ေဖာ္ထုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိသာလွပါသည္။ဤအယူအဆမ်ားသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္နမိတ္ကိုေက်ာ္ျဖတ္ခါ
မႏၱေလး၊ ျပည္၊ ပဲခူး၊ ပုသိမ္၊ ျမိဳ႔မ်ားမွာပင္ ေျခကုပ္ယူစျပဳေနျပိျဖစ္သည္။

ေခတ္၀ါဒိအုပ္စုမ်ား၌ အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္ခံယူခ်က္(၅) ခုကို တျပိဳင္တည္းေတြ႔ခ်င္မွေတြ႔ရမည္။ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားကိုေပၚေပၚလြင္လြင္ေတြ႕ခ်င္မွေတြ႕ရမည္။
ေယဘူယ်ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို အခုတင္ျပေနျခင္းျဖစ္တယ္။အျခားအခ်က္မ်ားတြင္ကြဲလြဲမွဳ႕ ရွိေသာ္လည္း
အုပ္စုအသိးသိး၌ တသက္မွတ္ထဲေတြ႕ရသည္မွာ မဇ္ဟဗ္ကို(မဇ္ဟဗ္တခုခုကို စြဲစြဲျမဲျမဲ လိုက္နာျခင္း)
ကိုေတာ့ျငင္းပယ္ၾကျခင္ျဖစ္သည္။မဇ္ဟဗ္ကိုျငင္းပယ္ရာတြင္ ပုံစံနွင့္ေလသံမွ်သာကြာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မဇ္ဟဗ္လက္ခံထားသူက အမ်ားစုျဖစ္ေနသျဖင့္ မဇ္ဟဗ္လိုက္နာျခင္းကို ရွိရ္က္ ဟုပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
ေျပာဆို၀င့္သူ အနည္းငယ္သာရွိသည္။အခ်ိဳ႕က မဇ္ဟဗ္မ်ားကို ဗိဒ္အသ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
မဇ္ဟဗ္ရွင္ေလးပါးတြင္ ေက်ာင္းေထာင္ခဲ့သူမရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကမူ ေက်ာင္းေတာ္၀ါဒဟုေျပာဖို႔ ခံတြင္းေတြ႔ၾကသည္။
လူေတာ္ေတာ္မ်ာမ်ာက မဇ္ဟဗ္မ်ားကို ဂိုဏ္းဂဏ ဟုေခၚလိုက္ၾကသည္။ထိုသို႔ မဇ္ဟဗ္မ်ားကို အမ်ိဳးမ်ဳိးခံယူ
ေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း မဇ္ဟဗ္လက္ခံထားသူမ်ားနွင့္ ေတြ႕ေသာအခါတြင္မူ အားလုံးက..........
“မဇိဟဗ္ေလးခုထဲကတခုခုကို ကြပ္၍ တကၠလိဒ္လုပ္ထားရမည္ဟု ဆိုမထားပါ။ ထိုေၾကာင့္ မဇ္ဟဗ္ေလးခုထဲက
ေကာင္းနိုးရာရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္က်င့္သုံးခြင့္ရွိရမည္။”ဆိုေသာစကားက စည္းရုံးေရးအရ ပိုျပိးနား၀င္နိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဤေနရာတြင္ေခတ္၀ါဒိမ်ား၏ စည္းရုံးေရးနည္းပရိယာယ္မ်ားကို အနည္းငယ္တင္ျပလိုပါသည္။
ေခတ္၀ါဒိတို႔သည္ ေခတ္သစ္၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး နည္းမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ မိမိတို႔၏အယူအစမ်ားကို ျဖန္႕ခ်ိလွ်က္ရွိသည္။
ျမိဳ႕တျမိဳ႔ကို စည္းရုံးေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ျမိဳ႕မ်က္နွာဖုံးပုဂၢဳိလ္မ်ား အရာေရာက္သူမ်ား ဘြဲ႕ရေခတ္ပညာတက္မ်ားနွင့္
ဘာသာေရၚေလ့လာလိုက္စားကာစ လူငယ္မ်ား ကိုအဓိကပစ္မွတ္ထားျပိးေတာ့ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းေလ့ရွိတယ္။
စည္းရံုးရာမွာလည္း လူထုပရိသတ္ေ႔ရွမွာ သမရိုးက်ေဟာေျပာပို႔ခ်သည့္အျပင္

၁။ ဆန္းသစ္ဆြဲေဆာင္မွဳ႕ရွိေသာ အေရးအသား အျပင္အဆင္မ်ားျဖင့္ စာအုပ္စာေပမ်ား ထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ိျခင္း။

၂။ ေဟာေျပာခ်က္တိတ္ေခြမ်ား မိမိတို႔အယူအစကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ ဗီဒီယိုေခြမ်ား စည္းရုံးေရးမွဳးမ်ား
ခန္႔ထား၍ ျဖန္႔ခ်ီျခင္း။

၃။ လူမွဳ႕ကူညိေဆာင္ရြတ္မွဳ႔နည္းလမ္းမ်ားကို သုံးျခင္း လူမွဳ႕ေရးတြင္အားနာေလာက္ေအာင္ေကာင္းျပတက္ျပိး
ပုဂၢဳိလ္ခင္တရားမင္ခ်င္သည့္ လူ႔သဘာ၀အားနည္းခ်က္ကို အသုံးခ်တက္ျခင္း။

၄။ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရက္တို ရက္ရွည္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း။
၄င္းသင္တန္းမ်ားတြင္လည္း အာလင္မ္ သာသနာ့ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ခ်င္းမရွိျခင္း။
စသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးခ်၍ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းၾကသည္။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ကလည္း
“လူတို႕သည္ ပညာမဲ့ ဂ်ာဟိလ္မ်ားကို ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တင္ေျမွာက္ၾကျပိး သူတို႔ထံမွ မဆ္အလာဟ္ မ်ားေမးၾကမည္။
ထိုသူတို႔က အိလ္လင္မ္မရွိပါပဲ ဖသ္၀ါ ေပးၾကမည္။ ထုိတြင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း လမ္းမွားၾကျပိး
အျခားသူမ်ားကိုလည္း လမ္းမွားေစၾကမည္။” ဟုၾကိဳတင္ သတိေပးေတာ္မူခဲ့သည္။

သာသနာ့ပညာကို စနစ္တက်သင္ယူထားျခင္းမရွိပဲ သာသနာ့ပညာနွင့္သက္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို
၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေျပာဆိုျခင္းသည္ ဇိနာျပဳျခင္း နွင့္ခိုးမွဳ႕က်ဴးလြန္ျခင္းထက္ ပို၍ဆိုးရြားေသာအျပဳအမူျဖစ္သည္ဟု
အိမန္ဂဇာလီ(ရေဟ့) ကသတိေပးထားသည္။
ထိုသို႕၀င္ေရာက္ေျပာဆို ေဆြးေႏြးမိသည့္ အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ မသိလိုက္ပဲ
ကုဖ္ရ္အျဖစ္ဆိုက္ေရာက္ရတက္သည္။ ဥပမာ။ ။ေရမကူးတက္သူ ပင္လယ္ထဲခုန္ဆင္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။
(အဲ့ဟ္ယာအုလ္လူမ္၊အတြဲ-၃ ၊စာ-၃၅)
အင္ရွာအလႅာေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ အခြင့္အခါသင့္သလို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
Back to top Go down
View user profile
 
မဇ္ဟဗ္ကိုေခါင္းခါေသာ ေခတ္၀ါဒိမ်ား၏ ေျခရွဳပ္ေနပုံမ်ား။
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
HAPMALAYSIA CYBER FORUM :: HAPMALAYSIA CYBER FORUM :: RELEGION (`အစၥလမ္ဘာသာသီးသန္႕) :: (စလဖီ) ေရွးယၡင္သူေတာ္စဥ္မ်ားရဲ႕နာမည္ကိုင္ၿပီး မိုကလီးဒ္သူေတာ္စဥ္မ်ားကိုေစာ္ကားေနၾကသူမ်ားအေၾကာင္းဒီေနရာမွာေဆြးေႏြးနိဳင္ၾကပါတယ္။-
Jump to: