HomeCalendarFAQSearchMemberlistUsergroupsRegisterLog in

Share | 
 

 သကလႅီးဒ္ၿပဳလုပ္ရန္ညြန္ႀကားထားေသာကုရ္အာန္ႏွင့္ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား

Go down 
AuthorMessage
soliman

avatar

Posts : 8
Join date : 2010-04-04
Age : 32

PostSubject: သကၠလီးဒ္ေဒရွခ္ဆီြအက်ဥ္းခ်ဳပ္ တတိယပုိင္း   Thu Apr 08, 2010 10:21 pm

တင္ၿပလိုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဆြဟာဗဟ္မ်ား၏ေခတ္ခါသမယတြင္ သကၠလီးေဒ့မိ႔ုသြလကၠႏွင့္ သကၠလီးေဒ့ရွခ္ဆြီ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး၏ ဥပမာမ်ား မ်ားစြာရွိခဲ့သည္၊ ထိုႏွစ္မ်ိဳးစလုံး လုပ္ပိုင္ေလသည္၊
ကုရဴးေန႔အူလာ ပထမ ေသာင္ရ္တြင္ ပုံစံႏွစ္ခုလုံးအေပၚ၌က်င့္ႀကံႀကသည္ သို႔ေပမဲ့လည္း ေနာက္ပိိုင္းပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆုံး အၿဖစ္သင့္ဆုံး ပုံစံအရ သကၠလီးေဒ့မို႔သြလကၠ အစား သကၠလီးေဒ့ရွခ္ဆြီ ၿပဳလုပ္ႀကသည္၊
အိုလမာပညာရွင္မ်ား၏ သကၠလီးေဒ့ရွခ္ဆြီ လုပ္ရမည္ဆိုသည့္ အဆိုတြင္ မည္သည့္ဟစ္က္မသ္ေခၚဥာဏ္အေမွ်ာ္အၿမင္ရွိသည္ကိုမတင္ၿပမည္အလွ်င္ သိထားသင့္သည္မွာ က်မ္းေတာ္ၿမတ္ကုရ္အာန္တြင္ မိမိ၏စိတ္အလိုရမက္အတိုင္း လုိက္နာက်င့္သုံးေသာသူမ်ား၏ လမ္းမွားမႈ႔မ်ား ၿပီးေနာက္ ၎တို႔အားၿပစ္ဒဏ္ခတ္မည့္အေႀကာင္းမ်ား စသည္ၿဖင့္ အတိအလင္း ပါရွိပါသည္ သို႔ပါ၍ မိမိ၏စိတ္အလိုအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ၿခင္းသည္ အင္မတန္မွ မေကာင္းေသာအတြင္းေရာဂါတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္
၎သူမ်ားအေနႏွင့္ကေတာ့ စိတ္ဆႏၵအတိုင္း ဟရာမ္ကို ဟရာမ္မွန္းသိ၍ အၿပစ္က်ဳးလြန္ႀကမယ္ ဒီထက္ပိုဆိုးရြားသည့္အေၿခေနကေတာ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ဟရာမ္ကိုဟရာမ္မွန္းလက္မခံပဲအၿပစ္က်ဳးလြန္သည္ ၿပီးေနာက္မိမိ၏ လုပ္ရပ္အေပၚတြင္ေနာင္တရၿခင္းမရွိပဲအမွန္ဟု ယူဆေနႀကသည္
ေဖြကဟ္ပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ယင္းသို႔သုံးသပ္ႀကသည္ ကုရဴးေန႔အူလာတြင္ ရွိေသာသူမ်ားသည္ ဘာသာတရားကိုင္းရႈိင္းႀကၿပီး ေၿဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာသူမ်ားၿဖစ္ႀကသည္ သို႔ၿဖစ္ပါ၍ သကၠလီးေဒ့မိုသြလကၠၿပဳလုပ္ရာတြင္ ေအသ့္ေသဗာေအဟဝါ ေခၚ မိမိ၏စိတ္ဆႏၵအတို္င္းလုိုက္နာက်င့္ႀကံမႈ႕ၿပဳမည္ကို မည္သည့္စိုးရိမ္ပူပန္စရာမွ်မရွိပါ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းေခတ္ကာလရွိ လူတို႔တြင္ ဘာသာတရာကိုင္းရႈိင္း
မႈ႔ ေၿဖာင့္မတ္တည္ႀကည္မႈ႕ ယုတ္ေရာသြားႀကသည္၊ ဆိုႀကပါေတာ့ အရင္ေခတ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္မရွိသေလာက္ၿဖစ္သြားေခ်ၿပီ ဤအတြက္ေႀကာင့္အကယ္၍မ်ား သကၠလီးေဒ့မိုသြလကၠ၏တံခါးကိုလုံးဝ ဖြင့္ေပးထားပါက မိမိိစိတ္ဆႏၵႏွင့္အညီ အဘယ္ေအမာမ္၏ အဆိုအမိန္႔တြင္လြယ္ကူမႈရွိ၍ ထိုေအမာမ္၏ အဆိုကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္မည္ၿဖစ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕မဆ္အလဟ္ေတြမွာ အခ်ိဳ႕ေအမာမ္၏ အဆိုအတိုင္းက်င့္သုံးၿပီး အခ်ိဳ႕မဆ္အလဟ္ေတြမွာ အခ်ိဳ႕ေအမာမ္မ်ား၏ အဆိုကိုလုိက္နာက်င့္သုံးၿပီ အမလ္ၿပဳမည္ဆိုက သာသနာသည္ ကစားစရာတစ္ခုၿဖစ္သြားမည္
အခ်ဳပ္တင္ၿပရမည္ဆိုလွ်င္ သကၠလီးေဒ့မိုသြလကၠ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ေပးလိုက္ပါက မိမိစိတ္ဆႏၵအတို္င္း လုိက္နာက်င့္သုံးမႈ႔မ်ိဳးၿဖစ္သြားမည္ကို အလြန္အင္မတန္မွ စိုးရိမ္ပူပန္ရပါသည္ ဤအတြက္ေႀကာင့္ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားက ဟဂ်္ရီ {4}ရာစု၏ေနာက္ပိုင္းတြင္ သကၠလီးေဒ့ရွခ္ဆီြ လုပ္ရမည္ဟု ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္လိုက္သည္၊၊
Back to top Go down
View user profile
soliman

avatar

Posts : 8
Join date : 2010-04-04
Age : 32

PostSubject: သကၠလီးဒ္ေဒရွခ္ဆီြအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ဒုတိယပိုင္း   Thu Apr 08, 2010 10:19 pm

သကၠလီးဒ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၏ က်န္ရွိေနေသာ သကၠလီးေဒ့ရွခ္ဆြီ ကိုဆက္လက္တင္ၿပသြားပါမည္၊၊
သကၠလီးေဒ့ရွခ္ဆြီႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဆြဟာဗဟ္(ရေသြ)၏ ေခတ္သမယတြင္ ပမာမ်ားရွိခဲ့ပါသည္၊
ဆြဟီးဟ္ဗိုခါရီက်မ္းၿမတ္၏့ ေကသာဗြလ္ဖရာအစ္သြ္ အခန္းတြင္ ဟဇြရသ္ဟိုဇိုင္းလ္ ၏ ေရဝါယသ္တစ္ခါလာရွိပါသည္ ဟဇြရသ္အဘူမူစာအရွ္အရီ(ရေသြ႔) သခင္အား အခ်ိဳ႕ေသာ ပဳဂၢိဳလ္မ်ားက မဆ္အလဟ္တစ္ပုဒ္ေမးၿမန္းႀကသည္ ထိုအခါ ၎မဆ္အလဟ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဟဇြရသ္အဘူမူစာအရွ္အရီ(ရေသြ႔)က အေၿဖေပးလုိက္ေလသည္ ၿပီးေနာက္ ၎မဆ္အလဟ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဟဇြရသ္ အဗ္သြလႅာဟ္အဗ္ေန႔မစ္အူးဒ္ကိုလည္း ေမးၿမန္းပါဦးဟုေၿပာလုိက္ေသးသည္
၎ေနာက္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားသည္ ဟဇြရသ္အဗ္သြလႅာဟ္အဗ္ေန႔မစ္အူးဒ္ထံသို႔သြားႀကသည္ ဟဇြရသ္အဘူမူစာအရွ္အရီ၏ အဆ္အလဟ္ေၿဖႀကားမႈ႔ကိုလည္းေၿပာၿပႀကသည္
ထိုအခါ အဗ္သြလႅာဟ္အဗ္ေန႔မစ္အူးဒ္(ရေသြ႔)က ဟဇြရသ္အဘူမူစာအရွ္အရီ(ရေသြ႔)၏ ရိုင္ယ္ႏွင့္ မတူပဲ ဖသ္ဝါေပးလိုက္ေလသည္ ၎အေၿဖကိုႀကား၍ ေမးၿမန္းေသာပဳဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တဖန္ ဟဇြရသ္အဘူမူစာအရွ္အရီထံသို႔ သြားႀက၍ အေၿဖႏွစ္ခုမတူေႀကာင္းကိုေၿပာၿပႀကသည္ ထိုအခ်ိန္ဝယ္ ဟဇြ ရသ္အဘူမူစာအရွ္အရီအမိန္႔ရွိသည္မွာ အသင္တို႔သည္ ဤေအလင္မ္ပညာတြင္ တဖတ္ကမ္းခတ္တတ္ကၽြမ္းေသာ ေအဗ္ေန႔မစ္အူးဒ္ရွိေနသ၍ ကၽြႏု္ပ္အား မေၿမၿမန္းပါႏွင့္ဟု ေၿဖႀကားလိုက္ေလသည္၊၊
ဒီေနရာတြင္ ဟဇြရသ္အဘူမူစာအရွ္အရီက ၎ေမးၿမန္းသူတို႔အား မဆ္အလဟ္တိုင္း၌ ဟဇြရသ္အဗ္သြလႅာဟ္အဗ္ေန႔မစ္အူးဒ္အား ေမးၿမန္းပါဟု အႀကံေပးလိုက္သည္
မွတ္ခ်က္….. ဤကဲ့သို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အဆိုအမိန္႔အတိုင္း ေမးၿမန္းစီးပူး၍ က်င့္သုံးၿခင္းကို သကၠလီးေဒ့ရွခ္ဆြီဟု ေခၚဆိုပါသည္၊၊
Back to top Go down
View user profile
soliman

avatar

Posts : 8
Join date : 2010-04-04
Age : 32

PostSubject: သကၠလီးဒ္ေဒရွခ္ဆီြအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ပထမပိုင္း   Thu Apr 08, 2010 10:18 pm

အတ္စလာမုိ႔အလိုင္းကြမ္း

အစဥ္ထာဝရ ႀကည္ညိဳေလးစားအပ္ပါေသာ အာလင္မ္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ သာသနာ့ေသာကရွင္ ညီေနာင္/မ အေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ာ….
သက္လီးသ္၏ အစကနဦးမွာ ဆြဟာဗာဟ္(ရသြ)မ်ား၏ေခတ္ကာလမွစ၍ရွိခဲ့ေလသည္၊၊
ဆြဟာဗဟ္မ်ား၏ေခတ္ကာလတြင္ ေအဂ်္ေသဟာဒ္ လုပ္ခဲ့သည့္ပမာမ်ား ရွိခဲ့သလို ထို ေအဂ်္ေသဟာဒ္လုပ္ေသာ ဆြဟာဗဟ္မ်ား၏ သက္လီးသ္လုပ္ၿခင္း၏ သာရကမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္၊
သက္လီးေဒ့ရွခ္ဆြီ ႏွင့္ သက္လီးေဒ့ဂိဳင္းရွခ္ဆြီ(ဝါ) သက္လီးေဒ့မုသြလကၠ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ရွိခဲ့ပါသည္၊
ထိုအနက္မွအခ်ိဳ႕ေသာ သာရကမ်ားကိုအမ်ားသိေစရန္ အလို႔ငွာ တင္ၿပလုိက္ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္
သက္လီးေဒ့ဂိဳင္းရ္ရွခ္ဆြီ ဆိုသည္မွာေဖကဟ္ပညာရွင္ တစ္ပါးပါး၏ အဆိုအမိန္႔အတိုင္း တစ္သတ္မွတ္တည္း မလိုက္ပဲ ေဖကဟ္ပညာရွင္မ်ားစြာ၏ အဆိုအမိန္႔အတိုင္းလိုက္နာက်င့္သုံးၿခင္းကို ေခၚဆိုပါသည္၊၊
အခ်ိဳ႕ဆြဟာဗဟ္(ရေသြ)မ်ားသည္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားမွ မတ္ဆအလဟ္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ မထုပ္ႏႈတ္ႏိုင္ပါ ထိုကဲ့သို႔ေသာဆြဟာဗဟ္(ရေသြ႕႔)မ်ားသည္ အၿခားဆြဟာဗဟ္ေဖကဟ္ရွင္မ်ားထံမွ ေမးၿမန္းဆီးပူး၍အမလ္လုပ္ႀကသည္ ထိုဆြဟာဗဟ္(ရေသြ)မ်ားေမးၿမန္းသည့္အခါ ေဖကဟ္ပညာရွင္ဆြဟာဗဟ္မ်ားက ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးၿဖင့္ အေၿဖေပးႀကသည္ တစ္ခါတစ္ခါမွာ အေထာက္ထားႏွင့္တကြရွင္းၿပ၍ အေၿဖေပးေလ့ရွိႀကသည္ ရံဖန္ရံခါမွာ အေထာက္ထားမတင္ၿပပဲ မတ္စအလဟ္ကို ေၿပာၿပသင္ေပးႀကသည္ ဆြဟာဗဟ္မ်ား၏ ေခတ္ခါသမယတြင္ သက္လီးေဒ့ရွခ္ဆြီကို အေရးႀကီးသည္ဟုု မယူဆႀကေပ သို႔ေပမဲ့လည္း ၎ဆြဟာဗဟ္မ်ား၏ ေခတ္ခါသမယတြင္ သက္လီးသ္ႏွစ္မ်ိဳးုလုံး ၿပဳခဲ့ႀကသည္၊
သက္လီးေဒ့မိုသြလကၠ္၏ ဥပမာမ်ား မ်ားစြာရွိခဲ့သည္ အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ေဖြကဟ္ပညာရွင္ဆြဟာဗဟ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သင္ေပးသင္ယူၿပဳရာေနရာမ်ားတြင္ ဖြသဝါေပးႀကေလသည္ ထိုဖြသဝါအတိုင္း အခ်ိဳ႕ဆြဟာဗဟ္မ်ားက သက္လီးဒ္လုပ္ႀကသည္၊၊ ဆြဟာဗဟ္၏ေသာင္ရ္တြင္ ဖြသဝါေပးခဲ့ႀကေသာ ဆြဟာဗဟ္မ်ား၏ အေရအတြက္သည္ အမ်ိဳးသား/သၼီးအေပါင္း {130} ေက်ာ္မွ်ရွိႀကသည္
၎အရည္အတြက္ကို အလႅာဟ္မဟ္ေအဗ္ေန႔ကိုင္ယင္မ္ဆိုသူသည္ မိမိၿပဳစုခဲ့ေသာ ေအအ္လာမို႔လ္မို႔ဝဖ္ေဖအီးန္ နာမည္က်မ္းစာအုပ္တြင္ေရးသားေဖာ္ၿပခဲ့သည္
၎ပညာရွင္ေဖြကဟ္ပညာရွင္ဆြဟာဗဟ္မ်ား၏ ဖြသဝါအားလုံးကို သက္လီးေဒ့မိုသြလကၠ္ဟုေခၚဆိုေပသည္ ဆြဟာဗဟ္(ရေသြ)သခင္မ်ားသည္ ထိုသူတို႔၏ ဖြသဝါအဆိုအမိန္တြင္သာမက ၎ေဖြကာပညာရွင္ဆြဟာဗာဟ္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကိုပါ စံထားၿပီး အမလ္ၿပဳဳက်င့္ႀကသည္၊၊
မိုသြအ္ေအ့ေအမာမ္မာလစ္က္(ရေဟ့) က်မ္းစာတြင္ ေရဝါယသ္တစ္ခုလာရွိပါသည္ တစ္ေန႔ ဟဇရသ္အိုမရ္(ရေသြ)သခင္သည္ ဟဇရသ္သြလ္ဟာ(ရေသြ)သခင္အား ေအဟ္ရာမ္ဝတ္ဆင္ထားခ်ိန္တြင္ အေရာင္အစင္းမ်ားပါေသာ ေအဟ္ရာမ္ဝတ္ဆင္ထားသည္ကို ေတြရွိေသာအခါ ဟဇရသ္အိုမရ္ သခင္က ေစာ္ရကတက္ေမးၿမန္ေလသည္ အဘယ့္ေႀကာင့္ အေရာင္အစင္းပါရွိေသာ ေအဟ္ရာမ္ကို ဝတ္ဆင္ရသနည္းဟု ေမးၿမန္ေလသည္ ထိုအခါ ဟဇရသ္အဘူသြလ္ဟာကေလွ်ာက္ထားသည္မွာ အေရာင္အစင္းေတာ့ ပါရွိပါသည္ ဒါပင္မဲ႕ အေမႊးရန႔ံမပါရွိပါဟု ေလွ်ာက္ထားသည္၊ ထိုအခါ ဟဇြရသ္အိုမရ္က အမိန္႔ရွိသည္မွာ အသင္တို႔တစ္ေတြသည္ အၿခားသူမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားၿဖစ္ႀကသည္ အကယ္၍ အသိပညာနည္းပါးေသာသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ၿမင္ေတြ႕ပါက မုခ်ေၿပာဆိုေပလိမ့္မည္ ဟဇြရသ္သြလ္ဟာသည္ အဟ္ရာမ္ဝတ္ဆင္ထားခ်ိန္တြင္ အေရာင္ဆိုးထားေသာ အဝတ္ထည္မ်ား ဝတ္ဆင္ထားသည္ဟု၊
သို႔ၿဖစ္၍ အသင္တို႔သည္ အေရာင္ဆုိးထားေသာ အဝတ္အထည္မ်ားကို အဟ္ရာမ္ဝတ္ဆင္ရာတြင္ မဝတ္ႀကေလႏွင့္၊၊
Back to top Go down
View user profile
soliman

avatar

Posts : 8
Join date : 2010-04-04
Age : 32

PostSubject: ဂိဳင္ရ္မိုကလႅီးဒ္မ်ား၏ လြဲမွားေနေသာ ထင္ၿမင္ယူဆခ်က္အေပၚ အေၿဖေပးတုံ႔ၿပန္မႈ   Thu Apr 08, 2010 10:14 pm

အဟ္ေလစြႏၷသ္ဝလ္ဂ်မာအသ္မ်ားေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ သကၠလီးသ္ဆိုသည္မွာ ဂိုင္းရ္မုိကလႅီးဒ္မ်ားထင္ၿမင္ယူဆေနေသာ (ရွရ္က္္)ၿဖစ္ေစတဲ့ သကၠလီးဒ္မ်ိဳးမဟုတ္ပါ ဒင္း တို႔၏ထင္ၿမင္ယူဆခ်က္မွာအဟ္ေလစြႏၷသ္ဝလ္ဂ်မာအသ္တို႔သည္
အလႅာဟ္ႏွင့္ အလႅာဟ္ရစူလ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို မ်က္ႏွာလြဲဂရုမမူေတာ့ပဲ ေအမာမ္ႀကီးမ်ား၏့ အဆိုအမိန္တစ္ခုကိုပဲေရွ႕တန္းတင္ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းေနႀကသူမ်ားဟုထင္ၿမင္ယူစေနေလသည္၊
အဟ္ေလစြႏၷသ္ဝလ္ဂ်မာအသ္၏ သကၠလီးဒ္လုပ္ေနသည့္အမွန္စင္စစ္လမ္းစင္ကိုမတင္ၿပခင္အလွ်င္မွာ သကၠလီသ္လုပ္ရၿခင္း၏ အေႀကာင္းကိုတင္ၿပလိုပါတယ္.....
သကၠလီးဒ္အဘယ္ေႀကာင့္လုပ္ရသနည္း???
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္သူေတာ္စင္အေပၚင္းတို႔ခင္ဗ်ာ က်မ္းေတာ္ၿမတ္ကုရ္္အာန္မွာလာရွိေသာအခ်ဳိ႕ အာယာသ္ေတာ္မ်ား၏ အမိန္႔ပညတ္ခ်က္မွာ အသိပညာနည္းပါးသူမ်ားပါ လြယ္လင့္တကူသိရွိရပါသည္ ဥပမာ၊ (ဝလာသက္ရဗြရ္ေဇနာ) {အလ္အာယသ္}အဓိပၸာယ္မွာ အသင္တို႔ကာေမသုမိစၦာစရကံက်ဳးလြန္းၿခင္းအနားသို႔မကတ္ႀကေလႏွင့္ တဲ့
အထက္ပါအာယာသ္ေတာ္ေလးကို ႀကည့္ရုံ၊ႀကားရုံ ႏွင့္ ေဇနာ ဟရာမ္ ၿဖစ္ေႀကာင္းကိုပြင့္ပြင့္လင္းလင္းသိရွိရပါသည္၊၊
အခ်ိဳ႕အာယာသ္ေတာ္မ်ား၏အမိန္႔ပညတ္ခ်က္မွာ အသိဥာဏ္ပညာနည္းပါးေသာသူတို႔အတြက္ လြယ္လင့္တကူ မသိရွိႏိုင္ပါ ဥပမာ၊ (ဝလ္မိုသြလႅကားသို႔ ရသရတ္ဗဆြ္န ေဗအန္ဖို႔ေစဟင္းန္န ဆလာဆသ ကိုရုဳးအင္န္႔) {အလ္အာယသ္} အဓိပၸာယ္မွာ ၄င္းေနာက္သြလားက္ေပးၿခင္းခံရေသာသူမတို႔သည္ မိမိကိုယ့္မိမိ သုံးဟိုက္သြ္ (သို႔)သုံးသိုဟြရ္ထိေစာင့္ဆုိင္းႀကရမည္၊၊ အထက္ပါအာယာသ္ေတာ္မွာပါရွိေသာကိုရုဳးအ္ဆိုေသာစာလုံး၏အဓိပၸာယ္မွာႏွစ္မ်ိဳးရရွိပါသည္
၄င္းေကာင္းအဓိပၸာယ္ႏွစ္မ်ိဳးအနက္မွ တစ္မ်ိဳးကို အတည္ၿပဳၿပီး လိုက္နာက်င့္သုံးဖို႔ဆိုတာ ေအ့ဂ်္ေသဟားဒ္ ၏ အရည္အခ်င္းမရွိ႕ေသာ သူေတြအဖို႔ လုံးဝလုံးဝ မၿဖစ္ႏိုင္ပါ ထိ႔ုအတြက္ေႀကာင့္ ေအလင္မ္ႏွင့္သကၠဝါတရားၿမင့္မားၿပီး ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ၿမတ္ ႏွင့္ ့အဟာဒီးဆ္ေတာ္မ်ားကိုက်က္မွတ္ၿပီး ထိန္္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာ၊ဦးေႏွာက္မွတ္ဥာဏ္ အားေကာင္းေသာ ၿပီးေနာက္ ကိုေတာ္ၿမတ္(ဆြ)၏ေခတ္ႏွင့္အနီးစပ္ဆုံးမွာရွိေသာ စလ္ဖ္ဆြာေလဟီးန္ေခၚေအမာမ္ဆပ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ အဆိုေတြရဲ႕အေပၚမွာ လုိက္နာက်င့္သုံးရမွာဧကံမလြဲပါပဲ
၄င္းစလ္ဖ္ဆြာေလဟီးန္းေခၚေအမာမ္ဆဗ္ႀကီးမ်ားသည္ အၿခားေသာ အယာသ္ေတာ္ေတြႏွင့္ အဟာဒီးဆ္မ်ားကိုေထာက္ရွဳ႕ၿပီး ထိုအာယာသ္ေတာ္တြင္ပါရွိေသာ ကိုရုဳးအ္ ဆိုေသာစာလုံး၏ အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခုအနက္မွ တစ္ခုကို အတည္ၿပဳအသာေပးၿပီး က်င့္သုံးခဲ့ႀကေလသည္၊ ၄င္းေအမာမ္ဆဗ္ႀကီးမ်ား၏ ေအ့ဂ်္ေသဟားဒ္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ အိုလာမာေအမို႔သအတ္ေခရီးန္ မ်ားႏွင့္မြတ္စလင္လူတုႀကီးအတြက္ အခက္ခဲမ်ားမရွိ လြယ္လင့္တကူ သာသနာ၏အမိန႔္ပညတ္ခ်က္မ်ားအေပၚေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေနႀကပါသည္၊၊
ဖိုရိန္၏ရွည္လွ်ားၿပီး ေၿပာဆိုခ်င္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးေနာက္ေႏွးမွာကို စိုးရိမ္ပါသၿဖင့္ အထက္ပါ ကုရ္အာန္က်မ္းလာ အာယသ္ေတာ္ တစ္ခုႏွစ္ခုကိုသာလွ်င္ ပဏာမအေနႏွင့္ တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္......မွတ္ခ်က္၊၊ ၊၊အာလင္မ္သာသနာ့ပညာရွင္ႀကီးမ်ား၏အဆိုအရ ေအ့ဂ်္ေသဟာဒ္၏တံခါးသည္ သာေဗအီးန္္(ရေဟ့)ပညာရွင္မ်ား၏ေနာက္မွစ၍ပိတ္ဆို႔သြားေႀကာင္းသိရွိရပါသည္၊၊ဆိုလုိသည္မွာ ေအမာမ္ႀကီးေလးပါးကဲ့သို႔ မဇ္ဟဗ္တစ္ခုအၿဖစ္ တည္ေထာင္ႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ိဳး ရွိေသာ အဂ်္ေသဟားသ္ ကုိဆိုလိုေပသည္၊၊မြသ္လတ္က္ ေအဂ်္ေသဟားဒ္၏တံခါးကေတာ့ ယေန႔ထိတိုင္ပိတ္ဆို႔ၿခင္းမရွိပါ၊၊အရည္အခ်င္းၿပည့္မွီသူမ်ားအတြက္ လုပ္ခြင့္ရွိပါသည္၊၊
သည့္အတြက္ေႀကာင့္ ယၡဳၿမတ္ေမွာက္ေခတ္၌အသိေခါက္ခက္ အဝင္နက္ၿပီး လူဗာလ ဒိတၳိ မ်ားကသာလွ်င္ မိမိကိုယ့္မိမိ မို႔ဂ်္သဟသ္ဟုေႀကးြေႀကာ္ၿပီး၄င္းေနာက္ မိမိတို႔၏အေတြအေခၚထင္ၿမင္ယူဆခ်က္မ်ားၿဖင့္ လိုရာဆြဲ ၿပီးေအဂ်္ေသဟာဒ္ၿပဳလုပ္ေနႀကသည္ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ၿခင္းသည္ လုံးဝလုံးဝ မွားယြင္းေပသည္ ဤကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ၿခင္းသည္လည္း လုံးဝလုံးဝ မပိုင္ပါ၊၊
Back to top Go down
View user profile
hapmalaysia

avatar

Posts : 146
Join date : 2010-03-25
Age : 41
Location : မေလးရွား

PostSubject: Re: သကလႅီးဒ္ၿပဳလုပ္ရန္ညြန္ႀကားထားေသာကုရ္အာန္ႏွင့္ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား   Thu Apr 08, 2010 9:24 pm

ဂိုင္းရ္မုကၠလီဒ္ေတြဟာ (ဟနဖီက်မ္းၿဖစ္တဲ့ ) ဟိဒါယဟ္က်မ္း အတြဲ-၁ စာ ၂၉၁ မွာ (ဟဒီးစ္ထက္ အီမမ္ရဲ႕အဆိုကို ဦးစားေပးရမယ္ဆိုၿပီး ေရးထားသေယာင္) အလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီးစြပ္စြဲထားတယ္ ။အမွန္မွာ ေဟဒါယဟ္က်မ္းရဲ႕မူရင္းက်မ္းအရေရာ္ ဘာသာၿပန္က်မ္းမွာပါ ဒီလိုေရးထားတာလံုးဝမပါဘူး ။ ေဟဒါယဟ္က်မ္းကိုထပ္ဆင့္ရွင္းၿပတဲ့ က်မ္းၿဖစ္တဲ့ အိုင္နဴလ္ေဟဒါယဟ္က်မ္းရွင္က သူ႕ရဲ႕ဘာသာၿပန္က်မ္းမွာ သရွ္ဟူးဒ္ထိုင္ခ်ိန္မွာ လက္ညွိဳးညြန္တာ ဟဒီးစ္မွၾအေထာက္အထားရွိတဲ့အတြက္ အီမမ္အဘူဟာနီဖြါ(ရဟ) ကလက္ညွိဳးညြန္တာမြစ္သဟဗ္ၿဖစ္တယ္လို႕ညြန္ထားတယ္ ။ အကယ္လို႕ဟဒီးစ္မွာလက္ညွိဳးညြန္တာပါၿပီး အီမန္အဘူဟနီဖြါ(ရဟ) ကလက္ညွိဳးမညြန္ရဘူးဆိုရင္ေတာ့္ အီမမ္ရဲ႕အဆိုထက္ ဟဒီးစ္ကိုဦးစားေပးရမယ္ ဆိုတဲ့ မြလႅာအလီကာရီ(ရဟ) ရဲ႕အဆိုကိုဆင့္ၿပန္ထားတာၿဖစ္တယ္ ။
မြလႅာအလီကာရီ(ရဟ)ဆိုလိုတာက အီမမ္အဘူဟနီဖြါ ရဲ႕အဆိုဟာ ဟဒီးစ္ေတာ္နဲ႕လံုးဝဆန္႕က်င္းၿခင္းမရွိဘူးဆိုလိုတာၿဖစ္တယ္ ။ ဂိဳရ္မုကၠလီဒ္ေတြက ဒီစာေက်ာင္းကို လီမ္လည္ၿပီး အၿမတ္ထုတ္ဖို႕ၾကိဳးစားသာၿဖစ္တယ္ဆိုတာကိုစာဖတ္သူေတြခန္႕မွန္းမိပါလီမ့္မယ္ ။
အမွန္ေတာ့္ အီမာေမ့မုဂ်္သဟီဒ္ေတြ အီမမ္အဘူအဘူဟနီဖြါ(ရဟ) အီမမ္မာလီက္ (ရဟ) အီမမ္ရွာေဖြအီ(ရဟ) အီမမ္အဟ္မဒ္ဘငါဟမ္ဘလ္ (ရဟ) တိုု႕ဟာ ဆြဟီးဟဒီးစ္ေတြနဲ႕ဆန္႕က်င္ၿပီး မိမိအယူအဆကိုဦးစားမေပးခဲ့ၾကဘူး ဒါတင္မကဒီပိုဂၢိဳလ္မြန္ေတြ ေဖၚထုတ္ထားတဲ့ မစာအီလ္ေတြဟာ ကိုုရ္အန္ဟဒီးစ္အေထာက္အထားရွိကိုရွိတာေတြခ်ည္းပဲၿဖစ္တယ္ ။
ဒါ့ေၾကာင့္မို႕အီမမ္တစ္ပါးပါးေဖၚထုတ္ခဲ့တဲ့ မဆ္အာလာနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ဒီမဆ္အာလာနဲ႕ကုိက္ညီတဲ့ကိုရ္အန္အာယတ္ ဟဒီးစ္အေထာက္အထားမေတြ႕တာနဲ႕ ဒီမဆ္အာလာဟာ ကိုရ္အန္ဟဒီးစ္မွာ အေထာက္အထားမရွိဘူးဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး ။ အေထာက္အထားရွိကိုရွိတယ္ ၊ဒါေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ပညာနဲမွုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕မသိတာလွ်င္ၿဖစ္တယ္ ။ တစ္ခါတစ္ေလကီစၥတစ္ခုနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးကြဲလြဲစြာေဖၚၿပထားတာေတြလည္းရွိတယ္ ။ဒီလိုကြဲလြဲရၿခင္းဟာဆင့္ၿပန္ထ်က္ ၂မ်ိဳးရွိေနလို႕ပဲ ။ တစ္ဦးကဆင့္ၿပန္ခ်က္တစ္ခုကိုကိုးကားတယ္ ေနာက္တစ္ဦးကေနာက္ဆင့္ၿပန္ခ်က္တစ္ခုကိုကိုးကားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ။ ၂ဦးစလံုးထံမွာခိုင္လံုတဲ့ဦးစားေပးရတဲ့အေၾကာင္းၿပခ်က္ေတြရွိတယ္ ။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ပဲအီမမ္အဘူဟနီဖြါက ငါဟာဟဒီးစ္နဲ႕ဆန္႕က်င္ၿပီး ဘာစကားမွမေၿပာဘူး ။ သင္တို႕ရွာၾကည့္ပါ .ငါေၿပာတဲ့စကားဟာ ဟဒီးစ္နဲ႕ဆန္႕က်င္ေနတာကိုေတြ႕ရမွာမဟုတ္ဘူး အကယ္၍ငါေဖၚထုတ္ထားတဲ့ မဆ္အာလာ ပညတ္ခ်က္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ဆန္႕က်င္တဲ့ဟဒီးစ္ကိုေတြ႕ရင္ ငါ့ရဲ႕လမ္းစဥ္ဟာငါေရးထားတဲ့အတိုင္းမဟုတ္ဘူး ။ဆြဟီးဟဒီးစ္ေတာ္အတိုင္းသာငါ့ရဲ႕လမ္းစဥ္ၿဖစ္တယ္ ။ ဒါေပမယ့္အဲ့ဒီဆြဟီးဟဒီးစ္ဟာ (၁) မန္ဆူးခ္ (ရဳပ္သီမ္းၿပီးသား)မၿဖစ္ေစရဘူး ။ (၂)ကိုရ္အန္အာယတ္တစ္ခုခု (သို႕) အၿခားစြဟီးဟဒီးစ္တစ္ခုနဲ႕ ဆန္႕က်င္ဘက္ၿဖစ္မေနရဘူး ။
ဟနဖီေတြရဲ႕ခံယူခ်က္လမ္းစဥ္ကဒီအတိုင္းရွိတယ္ .ဒီမူနဲ႕ဆန္႕က်င္ၿပီး ဟႏၷဖီရဲ႕ ခံယူခ်က္တစ္ၿခားမရွိဘူး ။ ဒီေလာက္ရွင္းေနပါလွ်က္ ဂိဳရ္မုကလီဒ္ေတြ ဟာအထက္ပါေဖၚၿပတဲ့စာပိုက္နဲ႕ ဟႏၷဖီေတြကိုစြပ္စြဲေၿပာဆိုေနတာကအံၿသစရာတစ္ခုပဲ …အီမမ္အဘူဟနီဖြက ( ေအဇာစြဟ္ဟလ္ဟဒီးဆို ဖြဟိုဝဖဇ္ဟေဘ) ဆြဟီးဟဒီးစ္ဟာ ငါ့ရဲ႕လမ္းစဥ္ပဲဆိုတာဒီသေဘာပဲ ဆြဟီးဟဒီးစ္မွန္ရင္ငါ့ရဲ႕လမ္းစဥ္ပဲလို႕ေၾကြးေၾကာ္စီန္ေခၚထားတာက အီမမ္အဘူဟနီဖြါရဲ႕ မဆ္အလဟ္တိုင္းဟာ ကိုရ္အန္ဆြဟီးဟဒီးစ္နဲ႕ကြက္တိၿဖစ္ေနလို႕ပဲ .
အလားတူပဲ အီမမ္အဘူဟနီဖြဟ္ေဖၚထုတ္ထားတဲ့ ပညတ္ခ်က္နဲ႕ကိုက္ညီတဲ့ဟဒီးစ္ဟာ စနဒ္(ဆင့္ၿပန္သူကြင္းစက္ရွိသူမ်ား) အားၿဖင့္ ဇြအီးဖ္ (သတ္မွတ္ထားတဲ့စည္းကမ္းႏ်င့္မညီညြတ္သူ) ၿဖစ္ရင္လည္း ခင္ဗ်ားတို႕ကၽြန္ေတာ္တိုကအတြက္ပဲဇြအီးဖ္ၿဖစ္တာ ။ အီမမ္အဘူဟနီဖြါအတြက္ ဇြအီးဖ္မဟုတ္ဘူး . ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆိုရင္အီမမ္အဘူဟနီဖြဟ္ (ရဟ) သာေဗအီန္း (ဆြဟဗဟ္ေတြကိုၿမင္ေတြ႕ၾကားနာခဲ့သူ) ၿဖစ္လို႕ပဲ ။ ဆင့္ၿပန္သူေတြမွာ ဇြအီးဖ္ၿဖစ္သူဟာ အီမမ္အဘူဟနီဖြဟ္ရဲ႕ေနာက္ပိုင္းမွဝင္လာတဲ့အတြက္ေၾကင့္ၿဖစ္တယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္အီမမ္အဘူဟနီဖြဟ္အေပၚမွၾအစြန္းအထင္းမရွိဘူး ။အဲ့ဒီဇြအီးဖ္ ရာဝီ ဝင္လာၿပီးေနာက္မွသာ ဒီဟဒီးစ္ေတြကိုဆင့္ၿပန္သူအေပၚမွာပဲ အစြန္းအထင္းရွိမယ္။။။။။။။။။။။။။ကိုင္းဒီေလာက္ဆိုရင္ သကၠလီးဒ္လုပ္စရာမလိုဘူးေၿပာသူေတြရဲ႕ ဇာတိရဳပ္ကိုေတြနိဳင္ေလာက္ပါတယ္ေနာ္…..မြစ္လင္ထုတစ္ရပ္လံုး ဆြဟဗဟ္ေခတ္ကေန ၿပီးခဲ့တဲ့ရာစုႏွစ္ေလာက္အထိမွားေနတယ္လို႕ ေၿပာခ်င္ေနၾကတဲ့ပံုပဲ ….ၿပီးခဲ့တဲ့ရာစုႏွစ္ေလာက္မွ ကမၻာမွာလွဳပ္ရွားသက္ဝင္လာတဲ့ အီမမ္ေတြေပၚသကၠလီးဒ္လုပ္စရာမလိုဘူးကိုရ္အန္နဲ႕ စြဟီးဟဒီးစ္ကို တိုက္ရိဳက္ ေဖၚေဆာင္က်င့္သံုးလို႕ ရတယ္လို႕ခံယူခ်င္သူလက္ခံဖို႕ၾကိဳးစားသူေတြဟာ အီမမ္ေတြထက္ကိုပိုနားလည္သူ အီမမ္ေတြထက္မညံပါဘူးလို႕ေၿပာဆိုဝန္ခံေနၾကမွန္း ဦးေႏွာက္အသိညဏ္ရွိသူေတြ စဥ္းစားမိၾကမွာထင္တယ္..
ကိုင္းဒီေန႕ေတာ့္ဒီေလာက္ပဲ ေရးမယ္ဗ်ာ……ဆက္စရာထပ္လိုေတာ့္လည္း ထပ္ဆက္ၿဖစ္တာေပၚ့
hapmalaysia
Back to top Go down
View user profile http://www.hapmalaysia.net
hapmalaysia

avatar

Posts : 146
Join date : 2010-03-25
Age : 41
Location : မေလးရွား

PostSubject: Re: သကလႅီးဒ္ၿပဳလုပ္ရန္ညြန္ႀကားထားေသာကုရ္အာန္ႏွင့္ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား   Thu Apr 08, 2010 9:23 pm

တတ္ေယာင္ကားမ်ား

အစၥလမ္သာသနာ၏ သကၠလီးဒ္ (အီမန္ေလးပါအနက္ တစ္ပါးပါး၏လမ္းစဥ္အား နာခံလိုက္နာၿခင္း) အားစြန္႕လြတ္ထားသူ (တတ္ေယာင္ကား)မ်ားသည္ တတ္နိင္သမွ် နည္းလမ္းေပါင္းစံုႏွင့္ အၿပင္းအထန္ၾကိဳးပန္းအားထုတ္ကာ သူတို႕၏အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကို အရပ္တကာလွည့္လည္ၿပီးတင္ၿပၾကသည္ ။
သူတို႕ကစလ္ဖီစြာေလဟီးန္ (ေရွးပညာရွင္သူေတာ္စဥ္မ်ား) လက္ထက္မွယေန႕အထိ အစၥလမ္သာသနာဝင္ အြမၼသ္ထုတစ္ရပ္လံုး မွားယြင္းေသြဖီေနသည့္ ဤအမွန္တရားကို လြန္ခဲ့သည့္ရာစုႏွစ္ကမွသာရွာေဖြေတြ႕ရွိလာသည္ဟုယူဆၾကသည္ ။ သူတို႕၏ညဏ္ရည္သည္ စႏၷီမဟုတ္သူမ်ား စဥ္းစားေတြးေခၚပံုအတိုင္းၿဖစ္ေနသည္ ။
စႏၷီမဟုတ္သူမ်ားက အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚ ဦးစကထဲကပင္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ မြစ္လင္အြမၼသ္ထုတစ္ရပ္လံုသည္ လမ္းလြဲခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည့္အၿပင္ အစၥလမ္သာသနာႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းေသြဖီ၍ ေရႊ႕လွ်ားေနၿခင္းတာၿဖစ္သည္ဟု ယူဆေၿပာဆိုၾကသည္ ။ ဤသို႕အရိပ္အမြက္ေၿပာဆိုၿခင္းသည္ကပင္ တမန္ေတာ္ၿမတ္အား အလႅာက အစၥလမ္သာသနာၿဖန္ခ်ီရန္အတြက္ အထူးတာဝန္ၿဖင့္ေစလြတ္ၿခင္းကို ေအာင္ၿမင္ေအာင္မေဆာင္ရြက္နိဳင္ဟုေၿပာဆိုရာေရာက္သည္ ။
ညဏ္ရည္ထက္ၿမက္ေသာ သူတို႕အေနၿဖင့္ အစၥလမ္သာသနာေခတ္ဦးအခ်ိန္မွစ၍ သကၠလီးဒ္ကို သေဘာတူလက္ခံသည့္အြမၼသ္ထုတစ္ရပ္လံုးမွာ မွားယြင္းၿပီး ေသြဖီေနၿခင္း လံုးဝၿဖစ္ဖြယ္ မရွိ ဟုတိက်စြာခြဲၿခားေၿပာဆိုနိဳင္သည္ ။ ထို႕အၿပင္ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာမွသာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္မွာလည္း လံုးဝၿဖစ္နိဳင္ေခ်မရွိပါ ။ (ဆြိရာသြလ္မြစ္တကီးမ္) ဟူေသာ ေၿဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္း (သို႕မဟုတ္) စြႏၷသ္ေတာ္၏လမ္းေၾကာင္းသည္ အဲဟ္ေလစြနၷသ္ဝလ္ဂ်မာအတ္၏ မဇ္ဟဗ္ၾကီးမ်ားအား သကၠလီးဒ္လုပ္ၿခင္းအီမန္ၾကီးေလးပါးအနက္တစ္ပါးပါး၏လမ္းစဥ္အား နာခံလိုက္နာၿခင္း လမ္းသြယ္မွ တစ္ဆင့္ဝင္ေရာက္ရာၿဖစ္၏ ။ သကၠလီးဒ္လုပ္ၿခင္းမွလြဲ၍ မည္သို႕ေသာ္လမ္းအသြယ္သြယ္မွသြားသြား ေဆြရာသြလ္မြစ္တကီးမ္ ဟူေသာလမ္းေၾကာင္းသို႕ ဝင္ေရာက္နိဳင္မည္မဟုတ္၍ အရာရာသည္လမ္းလြဲမွဳ ေသြဖီမွဳ ေဖာက္ၿပန္မွဳ စည္းေဘာင္ေက်ာ္သူသာၿဖစ္သည့္အၿပင္ အမွိဳက္အေမွာင္အတြင္း က်ေရာက္မွုသာၿဖစ္ပါလီမ္မည္ ။

hapmalaysia
Back to top Go down
View user profile http://www.hapmalaysia.net
hapmalaysia

avatar

Posts : 146
Join date : 2010-03-25
Age : 41
Location : မေလးရွား

PostSubject: Re: သကလႅီးဒ္ၿပဳလုပ္ရန္ညြန္ႀကားထားေသာကုရ္အာန္ႏွင့္ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား   Thu Apr 08, 2010 9:22 pm

မဇ္ဟဗ္ၾကီးေလးရပ္

ယခုကဲ့သို႕အခ်ိန္မ်ိဳး ေခတ္ၾကီးမ်ိဳးတြင္ အီမန္ၾကီးေလးပါး၏ သကၠလီးဒ္ (သို႕မဟုတ္) အိမာေမမုဂ်္သဟိဒီးန္မ်ား အား သကၠလီးဒ္ၿပဳလုပ္ၿခင္းအေပၚ
မ်က္ကြယ္ၿပဳ လြဲဖယ္သူမ်ားသည္လည္း ဤကဲ့သို႕ေသာကံၾကမၼာအတိုင္း ပင္ၿဖစ္ေနသည္ ။ ထိုပိုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လွိဳင္းတံပိုးၿပင္းထန္သည့္ သမုဒၵရာအတြင္း ပဲ့ကိုင္မရွိေသာေလွပမာ မိမိတို႕၏ရွဳပ္ေထြးလွ်က္ ရွိေသာယူဆခ်က္မ်ားတြင္ ေမွ်ာ္ပါလွ်က္ရွိသည္ ။ ထိုသူတို႕အားလမ္းညႊန္မွဳ
ၿပဳသူမွဳ သူတို႕၏ နဖ္စိတ္ရိဳင္းပင္ၿဖစ္ေလသတည္း ။ ထိုသူတို႕သည္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိဳက္ေႏွာင္ဖြဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အီမန္ေမ မြဂ်္
သေဟဒီးန္ (အီးမန္ၾကီးေလးပါးတို႕အား) အမိုက္မဲဆံုးေသာ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားၿဖင့္ မတံုးမဆိုင္းၿပင္းထန္စြာေဝဖန္တတ္ၾကသည္ ။
သူတို႕သည္ သာသနာေရးအသိပညာ အလြန္နဲပါးသူမ်ားအား လမ္းမွားသိုေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ရန္အတြက္ ဂ်ပ္စီမ်ားကဲ့သို႕အရပ္
တကာလွည့္လွည္ကာစကားဖ်ဥ္းမ်ားၿဖင့္ မဇ္ဟဗ္မ်ားသည္ ကိုရ္အန္ဟဒီးစ္ႏွင့္ကြဲလြဲေနသည္ဟု ေၿပာၾကသည္ ။ သို႕ေသာ္စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္သည့္
ညဏ္အနဲအက်ဥ္းရွိသူမ်ားသည္ပင္လွ်င္ မဇ္ဟဗ္ၾကီး ၄ ခုကၿပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ က်မ္းၿမတ္ကိုရ္အန္ႏွင့္ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားတြင္
စြႏၷဟ္ေတာ္မ်ားတြင္ အေၿခခံထားသည္ဟုနားလည္ သေဘာေပါက္ၾကသည္ ။ မဇ္ဟဗ္မ်ား၏အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရွဳေထာင့္မွ ရွဳၿမင္သံုးသတ္၍ သင္ၾကားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုၿခင္းစီသည္ က်မ္းၿမတ္ကိုရ္အန္ႏွင့္ စႏၷသ္အေပၚခိုင္ၿမဲစြာအေၿခခံလွ်က္ရွိသည္ ။
hapmalaysia
Back to top Go down
View user profile http://www.hapmalaysia.net
hapmalaysia

avatar

Posts : 146
Join date : 2010-03-25
Age : 41
Location : မေလးရွား

PostSubject: Re: သကလႅီးဒ္ၿပဳလုပ္ရန္ညြန္ႀကားထားေသာကုရ္အာန္ႏွင့္ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား   Thu Apr 08, 2010 9:21 pm

ကမၻာေက်ာ္ဒသနပညာရွင္တို႕၏နိဂံုး

ေရွးေခတ္အခါက ဒသနပညာရွင္းၾကီးမ်ား တနည္းအားၿဖင့္ ယုတၱိေဗဒပညာရွင္မ်ားဟု ေခးေဝၚသမုတ္ခ်င္းခံရသူမ်ားသည္ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားအားသကၠလီးဒ္လုပ္ၿခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ကာ မ်က္ႏွာလြဲခဲ့ၾကသည္ ။ ဤသို႕မ်က္ႏွာလြဲခဲ့ၾကသည့္အခ်ိန္မွစ၍
သာသနာ့လူမွဳက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းကြဲ ထြက္ၿပီး ကိုယ္က်င့္သီလ စာရိတၱ ပိုင္း ခ်ြတ္ၿခံဳက်ကာ ပ်က္စီးၿခင္းမလွပ်က္
စီးၿပီး ကာဖီရ္ဘဝသို႕သက္ဆင္းက်ေရာက္သြားရေလေတာ့္သည္ ။

သူတို႕၏တတ္သိေတြးေခၚမွဳမွာ အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအမွန္တရား (အလႅဟ္) ရွိၿခင္းအေပၚ ထိုးထြင္းသိၿမင္သည့္အဆင့္အထိ ေပါက္
ေရာက္နိဳင္ဖြယ္ရွိသည့္ အသိညဏ္ထူးၿဖစ္သည္ဟု ကိုယ့္ကိုကိုယ္ပင္လွည့္စားလီမ္ညာခဲ့ၾကသည္ ။သို႕ေသာ္အဆံုးသတ္တြင္မူ သူတို႕
၏စိတ္ကူးဒသနမ်ားမွာ ထင္ရာၿမင္ရာ နဖ္စိတ္ရိဳင္း၏ အေစအပါးေက်းကၽြန္မ်ားသဖြယ္ၿဖစ္သြား ခဲ့ရသည္ ။ သူတို႕၏စိတ္ကူးအေတြးအေခၚ
မ်ားမွာ အေၿခအၿမစ္မဲ့ အဆိုသေဘာ္တရားမ်ားၿဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္အဆံုးသတ္ခဲ့ရၾကသည္ ။ အလႅဟ္၏လမ္းညြန္သေဘာတရားအေပၚမွန္းဆ
ေၿပာဆိုၾကသည့္ သူတို႕၏အေတြးအေခၚကို ညဏ္ရည္နီမ့္က်ေသာသူမ်ားသည္ပင္ ေကာင္းစြာသိရွိခဲ့ၾကၿပီး လိုလားႏွစ္သက္မွဳမရွိခဲ့ၾကပါ ။
နဂိဳမူလထဲကပင္ တမ္ေတာ္မ်ားအားသကလီးဒ္လုပ္ရန္ခါးခါးသီးသီးၿငင္းဆန္ၿခင္းႏွင့္ မုန္းတီးစိတ္ရွိၿခင္းက သူတို႕ကို ရွိဳင္တြန္၏ ေနာက္
ေတာ္ပါးမ်ား ၿဖစ္ေစခဲ့သည္
hapmalaysia
Back to top Go down
View user profile http://www.hapmalaysia.net
hapmalaysia

avatar

Posts : 146
Join date : 2010-03-25
Age : 41
Location : မေလးရွား

PostSubject: Re: သကလႅီးဒ္ၿပဳလုပ္ရန္ညြန္ႀကားထားေသာကုရ္အာန္ႏွင့္ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား   Thu Apr 08, 2010 9:20 pm

မုအ္မင္ဤအထိကပန္းတိုင္

ကမၻာေလာကသို႕ေရာက္ရွိလာေသာ မိုအ္မင္တစ္ဦး၏အထိကပန္းတိုင္ၿဖစ္သည့္ အလႅဟ္အသွ်င္၏ေက်နပ္ႏွစ္သက္မွုရရွိေရးမွာ စင္ၾကယ္လွေသာ
သကၠလီးဒ္ကြင္းစက္ၾကီးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေပသည္ ။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ကို မိမိတို႕၏ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚမ်ားၿဖင့္ တူးဆြေဖၚယူၿခင္းၿဖင့္
မရနိဳင္ ။ သကၠလီးဒ္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဟန္ခ်က္ညီညီလိုက္ပါမွသာလွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿပည့္ဝမည္ၿဖစ္သည္ ။ ဒီးန္သာသနာတစ္ခုလံုးသည္
သကၠလီးဒ္၏ဗဟိုခ်က္မတိုင္တြင္ အခိုင္အမာအထိုင္က်ကာ မွန္မွန္ၾကီးလည္ပတ္လွ်က္ရွိသည္
hapmalaysia
Back to top Go down
View user profile http://www.hapmalaysia.net
hapmalaysia

avatar

Posts : 146
Join date : 2010-03-25
Age : 41
Location : မေလးရွား

PostSubject: Re: သကလႅီးဒ္ၿပဳလုပ္ရန္ညြန္ႀကားထားေသာကုရ္အာန္ႏွင့္ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား   Thu Apr 08, 2010 9:20 pm

သာသနာ့အလင္းေရာင္ထြန္းေၿပာင္မွဳ ။

သကၠလီးဒ္အား တစ္ဆင့္ခံ ထားရွိၿပီးမွသာလွ်င္ မိုအ္မင္တို႕၏ႏွလံုးသားအေပၚသို႕လည္းေကာင္း အေတြးအေခၚညဏ္ပညာအေပၚသို႕လည္းေကာင္း
အလႅဟ္အသွ်င့္ထံမွ အလင္းေရာင္ သက္ဆင္းက်ေရာက္နိဳင္ပါသည္ ။

အစၥလမ့္သကၠလီးဒ္သည္ (ဆင္ကန္းေတာ္တိုးသကၠလီးဒ္မဟုတ္) ထက္ၿမက္ေသာ ဂုဏ္ရည္ဂုဏ္ေသြးမ်ားႏွင့္လြမ္းၿခံဳလွ်က္ရွိသည့္ သကၠလီးဒ္
ၿဖစ္သည္ ။


(၁) ဆြဟာဗဟ္မ်ားသည္ တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးအား သကၠလီးဒ္လုပ္၍ က်င့္သံုးလိုက္နာ ခဲ့ၾကသည္ ။ ဤသို႕လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့သည့္အတြက္ လည္း
ထိုပိုဂၢိဳလ္မြန္ ၾကီးမ်ားသည္ အလႅဟ္အသွ်င့္ထံမွ သက္ဆင္းက်ေရာက္သည့္ လင္းဝင္းေတာက္ပါသည့္လမ္းညႊန္မွဳကို ဦးစြာပထမ လက္ခံရယူခဲ့သူ
မ်ားၿဖစ္ခဲ့ၾကသည္ ။


(၂) တစ္ဖန္သာေဗအီးန္းမ်ားသည္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားအား သကၠလီးဒ္လုပ္၍လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္ ။ ဤသို႕လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည့္အတြက္
စိတ္ဝိညာဥ္ပိုင္းအရလည္းေကာင္း က်မ္းဂန္မ်ား သင္ၾကားဆည္းပူး ရယူခဲ့ရာတြင္လည္းေကာင္း အသိညဏ္အရည္အေသြးၿမင့္မားကာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေကာင္းၿပီး အက်ိဳးမ်ားသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရရွိခဲ့ၾကသည္ ။


(၃) သဗအ္သာေဗအီးန္းမ်ားသည္ သာေဗအီးန္းမ်ားအား သကၠလီးဒ္လုပ္၍ လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္ ။ ဤသို႕လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည့္အတြက္လည္း ထိုပိုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားအားလံုးကို အိလင္ႏွင့္သကၠဝါလင္းဝင္း
ေတာက္ပေသာ္ သာသနာ့ၾကယ္ပြင့္ၾကီးမ်ားသဖြယ္ ကၽြန္နဳပ္တို႕ၿမင္ေတြ႕ရၿခင္းၿဖစ္သည္ ။
သကၠလီးဒ္စြန္႕လြတ္သူမ်ားသည္ တမန္ေတာ္ႏွင့္ မိမိတိုအၾကားရွိ အထိန္းအကြပ္သဖြယ္ ရွိသည့္အဆက္အသြယ္
(သံၾကိုးပမာရွိေနသည့္ ကြင္းဆက္ၾကီး )ၿဖစ္ေသာ သာေဗအီးန္း သဗသာေဗအီးန္မ်ား ႏွင့္ ဆြဟာဗဟ္မ်ား၏ ဆက္သြယ္မွု
မ်ားကိုၿဖတ္ေတာက္လိုက္သည္ ႏွင့္ အမိုက္အေမွာင္ရြံႏြံထဲတြင္ ယက္ကန္ယက္ကန္ၿဖစ္ေနသူမ်ားလွိဳင္းေလထန္ေသာ ေရ
ၿပင္တြင္ ဘယ္ညာလူးလီမ့္ေနေသာ ေလွငယ္သဖြယ္ မိမိတိုကစိတ္ဆႏၵေတြးေခၚမွဳ၏လွိဳင္းဂယက္တြင္ လူးလွီမ့္ေနရရွာသည္ ။
သူတို႕သည္ ဆလဖီ စာေလဟီးန္း (ေရွးပညာရွင္ သူေတာ္စင္မ်ား)၏ မူလအေၾကာင္းရင္ၾကီးၿဖစ္ေသာသာသနာ့ေရာင္ၿခည္မွ
အလင္းကင္းမဲ့သူမ်ားၿဖစ္သြားရေလသည္ ။
hapmalaysia
Back to top Go down
View user profile http://www.hapmalaysia.net
hapmalaysia

avatar

Posts : 146
Join date : 2010-03-25
Age : 41
Location : မေလးရွား

PostSubject: Re: သကလႅီးဒ္ၿပဳလုပ္ရန္ညြန္ႀကားထားေသာကုရ္အာန္ႏွင့္ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား   Thu Apr 08, 2010 9:19 pm

သကၠလီးဒ္၏ရန္သူမ်ားႏွင့္ သူတို႕၏သကၠဝါခ်ိဳ႕တဲ့မွဳ။
ထိုသူတို႕သည္ စိတ္အလိုဆႏၵ၏ ကၽြန္မ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး ႏွလံုးသားမည္းေမွာင္ ညာည့္နက္ေနသူမ်ားၿဖစ္ၾကသည္ ။
သူတို႕သည္ ဆြဟာဗဟ္မ်ား သာေဗအီးန္မ်ားထံမွ ရွရီအတ္သာသနာေတာ္ႏွင့္ ရွရီအတ္၏ ပညတ္ခ်က္မ်ား ဒီးန္
၏အႏွစ္သာရမ်ားကို ဆည္းပူးေလ့လာခဲ့သူမ်ားၿဖစ္ၾကသည့္ ထင္ရွားေသာသာသနာ့ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၏ လမ္းညႊန္
မွဳကို လိုက္နာမွဳမရွိသူမ်ား (သကၠလီးဒ္ကို စြန္႕လြတ္သူမ်ား) ၿဖစ္ၾကေပသည္ ။ ထိုသူမ်ားသည္ က်မ္းၿမတ္ကုိရ္အန္ႏွင့္
ဟဒီးစ္၏ အဓီပၸါယ္မ်ားကို မိမိတို႕၏အေတြးအၿမင္ ယူဆခ်က္မ်ားအတိုင္းဖြင့္ဆိုၾကသူမ်ားၿဖစ္ၾကေပသည္။ မိမိတိဳ႕၏
ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္နိဳင္လွေသာ္ ယူဆခ်က္ေတြႏွင့္ (ကိုက္ညီေသာ) စိတ္တိုင္းက်သည့္ အယူအဆကိုသာလွ်င္
အမွန္ဟု ယူဆၾက လက္ခံၾကသည္ ။
hapmalaysia
Back to top Go down
View user profile http://www.hapmalaysia.net
hapmalaysia

avatar

Posts : 146
Join date : 2010-03-25
Age : 41
Location : မေလးရွား

PostSubject: Re: သကလႅီးဒ္ၿပဳလုပ္ရန္ညြန္ႀကားထားေသာကုရ္အာန္ႏွင့္ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား   Thu Apr 08, 2010 9:18 pm

သကၠလီးဒ္ကို လက္မခံ ေဝဖန္ေနသူမ်ားအေပၚ ေတာင္အာဖရိကကပညာရွင္တစ္ပါး ကေဝဖန္ၿခင္း။

သကၠလီးဒ္၏ရန္သူမ်ားႏွင့္ သူတို႕၏သကၠဝါခ်ိဳ႕တဲ့မွဳ

အစၥလမ္သာသနာေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္သကၠလီးဒ္ (အီးမန္ၾကီးေလးပါး၏ လမ္းစဥ္းအေပၚလိုက္နာၿခင္း) အေပၚမလိုတမာစိတ္ထားၿဖင့္
မႏွစ္သက္သူမ်ား၏အထိကလကၡဏာမွာ ထိုသူတို႕သည္ သကၠဝါခ်ိနဲ႕သူမ်ားၿဖစ္ၿခင္းပင္ ။

သာသနာအေပၚ ကိုင္းရွိဳင္းရိဳေသမွဳ အစၥလမ့္ကိုက်င့္တရား ထားရွိရမွဳတို႕မွာ ထိုသူတို႕အဖို႕ ဦးစားေပ ေရွ႕တန္းတင္ရမည့္ သာသနာ့ေရးရာကီစၥ
ရပ္မ်ား မဟုတ္ၾကပါ ။

ထိုသူမ်ားကိုအနီးကပ္ ေလ့လာၾကည့္ရွဳမည္ဆိုပါက သာသနာစိတ္ဓါတ္ၿမံဳေနသူမ်ား သည္းခံစိတ္မရွိသူမ်ား ၿဖစ္ၿပီး စိတ္ဝိညာည္ပိုင္းဆိုင္ရာ
စင္ၾကယ္မွုမရွိသည့္အၿပင္ ဆလဖီစြာေလဟီးန္း (ေရွးပညာရွင္သူေတာ္စင္) မ်ား၏ က်င့္စဥ္က်င့္ရပ္မ်ားကို ၿပဳလုပ္ရန္မသင့္ဟူေသာ စိတ္ထားရွိ
သူမ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေတြ႕ရွိရပါမည္ ။
hapmalaysia
Back to top Go down
View user profile http://www.hapmalaysia.net
soliman

avatar

Posts : 8
Join date : 2010-04-04
Age : 32

PostSubject: အစၥလာမ္ေတြအသိသင့္ဆုံးေသာအခ်က္လတ္   Thu Apr 08, 2010 10:03 am

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္အေပါင္း အထူးသိရွိရန္ အေရးႀကီးေသာ
အခ်က္အလတ္အခ်ိဳ႕
မြတ္စလင္မ္ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားေရ……
လက္ရွိမ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ မသိမၿဖစ္မို႔ သိသြားရေအာင္တင္ဆတ္လိုက္ပါတယ္
အခုလိုတင္ဆတ္ၿခင္းဟာ မည္သူကိုမွ် ေစာင္းေမ်ာင္း ေၿပာဆိုၿခင္း ႏွင့္
ပုဒ္္ခတ္ၿခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ….
ယုံႀကည္ခ်က္မွန္ကန္ေနေသာသူမ်ားအတြက္ေတာ့ အားေဆးတစ္ခြက္ပါ
ယုံႀကည္ခ်က္မွားယြင္းေနေသာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ငမိုက္သားမ်ားအတြတ္ေတာ့
ယုံႀကည္ခ်က္ေလးကိုမွန္ကန္လာေစရန္ရည္ရြယ္ပါတယ္…
စလဖီေခၚစလ္ဖီမည္သူနည္းဆိုတာကိုမတင္ဆတ္ခင္အလွ်င္မွာ သကၠလီးသ္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အနည္းငယ္သိရန္အေရးႀကီးလွပါတယ္ ...
သကၠလီးသ္ ၏အလွ်င္က်မ္းဦးစကားေလးအခ်ိဳ႕
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မြတ္စလင္မ်ားအဖို႕ အဓိက(အသ္ေသဗာအ္)ေခၚလုိက္နာရမည့္ဖြရဇြ္တာဝန္ကေတာ့အလႅာဟ္၏့ကလာမြလႅ္ာေခၚက်မ္းေတာ္ၿမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ ႏွဘဝေခါင္းေဆာင္ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္(ဆြ)၏ အဟာဒီးဆ္ေခၚမိန္႔ခြန္းေတာ္္မ်ားသာၿဖစ္ပါတယ္.
အလႅာဟ္အသွ်င္ၿမတ္၏က်မ္းေတာ္ၿမတ္ကုရ္အာန္ဟာ ကၽြန္ေတာ္မ်ား အေပၚဝယ္ ဖရဇြ္တာဝန္ ၿဖစ္ၿခင္းဟာ ကပလီႀကီးထုံးဗုံးထန္းထားသလုိ ရွင္းၿပစရာမရွိ ထင္ေပၚေနပါတယ္...
ႏွဘဝေခါင္းေဆာင္ကိုေတာ္ၿမတ္(ဆြ)၏့ေနာက္ကို(အသ္ေသဗာအ္)ေနာက္လိုက္ရၿခင္းအေႀကာင္းခံကေတာ့
{1} က်မ္းေတာ္ၿမတ္ကုရ္အာန္မွာ အလႅာဟ္အသွ်င္ၿမတ္မိန္ထားသည္မွာ အသြီးအြလႅ္ာဟ ဝအသြီးအြရ္ရစူးလ္ (အလ္အာယာသ္) အထက္ပါအာယာသ္ေတာ္မွာ ပါရွိေသာ အသြီးအြလႅ္ာဟ္ ၏့အလိုသေဘာမွာ က်မ္းေတာ္ၿမတ္ကုရ္အာန္၏့အမိန္႔ေတာ္မ်ားကိုတသေဝမထိမ္းလိုက္နာၿခင္းတဲ့ အထက္ပါအာယာသ္ေတာ္မွာ ပါရွိေသာ ဝအသြီးအြရ္ရစူးလ္ ၏့ အလုိသေဘာမွာ ႏွဘဝေခါင္းေဆာင္တမန္ေတာ္ၿမတ္ႀကီးရဲ႕ အဟာဒီးေဆ့ မို႔ဘာရကားသ္ေခၚ မိန္႔ခြန္းေတာ္မ်ားအတို္င္း ဖဝါးေၿခထပ္မခြာ လုိက္နာက်င့္ႀကံရန္အမိန္႔ေပးထားၿခင္းသာၿဖစ္ပါတယ္
{2} တမန္ေတာ္ၿမတ္ႀကီ(ဆြ)ဟာ အလႅာဟ္အသွ်င္ၿမတ္၏့အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ေကယာမသ္ေန႔တိုင္ေပၚက္ဖြားလာမည့္အလႊႊႊာအသီးသီး၊လူမ်ိဳးအစုံတို႔ သိရွိနားလည္လမ္းမွန္ရေစရန္အလို႔ငွာ အက်ယ္တဝန္းတင္ၿပေပးတဲ့အတြက္ေႀကာင့္ၿဖစ္ပါတယ္
အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ အစၥလာမ္သာသနာ၏ အမိန္႔ပညတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အခ်က္အလတ္မ်ားကို အလႅာဟ္အသွ်င္ၿမတ္ထံေတာ္ပါးမွ (ဟမ္ကလာမ္) ေခါ တိုက္ရိုက္ေမးၿမန္းေလွ်ာက္ထားဖို႔ေနာက္ၿပီး တမန္ေတာ္ၿမတ္ႀကီး၏အပါးေတာ္မွာေတာ္ ဝင္ေရာက္ခစားၿပီး ေလ့လာဆည္းပူးရန္ဆိုတာလည္း အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွအပ အမ်ားသူငွာအတြက္ ဒီလုိအခြင့္အေရးမ်ိဳးကိုအဘယ္မွာရႏိုင္အံနည္း၊၊
ဒီအတြက္ေႀကာင့္ကၽြန္ေတာ္မ်ားအတြက္ ေဆြရာသြလ္မြစ္ကီမ္းအေပၚမွာလိုက္နာက်င့္ႀကံရန္အတြက္ အေႀကာင္းခံမွာက်မ္းေတာ္ၿမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ႏွစ္ဘဝေခါင္းေဆာင္ႀကီး(ဆြ)၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားႏွင့္ မြန္ၿမတ္ေသာစံနမူနာယူထိုက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္ေတာ္မ်ားသာၿဖစ္ပါတယ္
အထက္ပါတင္ဆက္ခဲ့သည့္က်မ္းဦးစကားမွာ အိသ့္ေသဗာအ္ေအကုရ္အာန္ ႏွင့္ အိသ့္ေသဗာေအဟဒီးဆ္မ်ား၏့ အေရးႀကီးပုံသာၿဖစ္ပါတယ္ .....
အင္ရွာအလႅာဟ္ ဲ အခုတဖန္ သကၠလီးသ္ဆိုသည္မွာအဘယ္အရာကိုေခၚဆိုပါသနည္း ေနာက္ၿပီး သကၠလီးသ္ဘာေႀကာင့္လုပ္ရတာလည္းဆိုတာေတြကို တင္ဆက္သြားပါမည္
Back to top Go down
View user profile
soliman

avatar

Posts : 8
Join date : 2010-04-04
Age : 32

PostSubject: သကလႅီးဒ္ၿပဳလုပ္ရန္ညြန္ႀကားထားေသာကုရ္အာန္ႏွင့္ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား   Tue Apr 06, 2010 11:43 am

ဒီေနရာကေနကၽြန္ေတာ္ သကလႅီးဒ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ညွ ြန္ၿပထားေသာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ၿမတ္လာ
အာယသ္ေတာ္ႏွင့္ဟဒီးဆ္ေတာ္အခ်ိဳ႕ကိုလမ္းမွန္သူေခၚအဟ္ေလစႏၷသ္ဝင္မ်ားသာမက ဂိုင္းရ္မိုကလႅီးဒ္မ်ားပါ သိရွိနားလည္ၿပီးလမ္းမွန္တရားရရွိေစရန္တင္ၿပလိုက္ရပါသည္၊၊
ကၽြႏု္ပ္တို႔ သကလႅီးဒ္လုပ္ၿခင္းသည္ အေထာက္ထားမရွိ ဥပေဒမဲ့ ၿပဳလုပ္ေနၿခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ
သို႔သာမက ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ၿမတ္ႏွင့္ ဟဒီးဆ္ေတာ္တခ်ိဳ႕တြင္ သကလႅီးဒ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အတိအလင္းတင္ၿပထားပါတယ္
"အို-သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏
အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို လိုက္နာၾကေလကုန္၊ ထိုနည္းတူစြာ အသင္တုိ႔သည္ ရစူလ္တမန္ေတာ္၏
အမိန္႔ေတာ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔အနက္မွအာဏာပိုင္မ်ား၏ အမိန္႔ကိုလည္းေကာင္း၊
လိုက္နာၾကေလကုန္။ တဖန္ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ တစံုတရာကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္း
ပြားခဲ႔ၾကေသာ္၊ အသင္တို႔သည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးေန႔ကိုလည္း
ေကာင္း၊ သက္၀င္ယံုၾကည္ၾကပါလွ်င္ ထိုကိစၥကိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ရစူလ္တမန္ေတာ္၏ထံသို႔လည္းေကာင္း၊ ျပန္လည္၍ပို႕သၾကေလကုန္။ ဤ(သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္း)သည္
ကား (အသင္တို႔အဖို႔ ဤမ်က္ေမွာက္ ေလာကီဘ၀၌)အမြန္ျမတ္ဆံုး ျဖစ္သည့္အျပင္၊ (ေနာင္တမလြန္
ဘ၀၌လည္း)အက်ဳိး အာနိသင္အားျဖင့္ အေကာင္းဆံုးပင္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။"
ကုရ္အာန္(၄:၅၉)
အထက္ေဖာ္ၿပပါ စူရာေနစအ္တြင္ပါရွိေသာ အာယသ္ေတာ္ကို အေၿခခံ၍ ဂိုင္းရ္မိုကလႅီးဒ္မ်ားက
သကလႅီးဒ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေစာရကတက္ႀကသည္ ထိုကိစၥႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ႏိႈက္ႏႈိက္ ခၽြတ္ခၽြတ္
သိရွိေစရန္ ကၽြန္ေတာ္တင္ၿပသြားပါမည္၊၊
{1} ၎အာယသ္ေတာ္တြင္ အိုလင္လ္အမ္ေရ ၏ အလိုသေဘာသည္ မည္သူမည္ဝါကို ရည္ညြန္း
ပါသနည္း?
အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက ၎ အိုလင္လ္အမ္ေရ ၏ အလိုသေဘာကို အာဏပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေသာ သူမ်ားၿဖစ္သည္ဟု ဖြင့္ဆိုႀကသည္ သို႔ေပမယ့္လည္း သဖ္စီးရ္ အက်ယ္ၿပန္ဖြင့္ဆိုေသာ သူမ်ားထဲမွ
အမ်ားစုကမူ ၎ အိုလင္လ္အမ္ေရ ၏ အလိုသေဘာကို အိုလမာေအမြဂ်္သေဟဒီးန္ ဟု ဖြင့္ဆိုအလုိေကာက္ယူႀကသည္၊ ၎မိုဖြတ္စိရီးန္ ပညာရွင္မ်ားတြင္ အြမၼသ္မ်ား တညီတညြတ္
လက္ခံထားႀကေသာ ရအီးစြလ္မို႔ဖြတ္စိရီးန္ေခၚ ဟဇရသ္အဗဒြလႅာဟ္အဗ္ေနအဗ္ဗားစ္(ရေသြ႕)ပါဝင္ပါသည္
ၿပီးေနာက္ ဟဇရသ္ဂ်ာဗရ္၊ဟဇရသ္ဟစန္ဗဆြ္ရီ၊ဟဇရသ္အသြာအ္ေအဗ္ေန႔အဘီရဗဟ္၊ဟဇရသ္အသြာအ္ေအဗ္ေန႔စာအစ္ဗ္၊ဟဇရသ္အဘူအာေလယာဟ္(ရေဟ့)မ်ားလည္းပါ ဝင္ပါသည္၊
ေအမာမ္ရာဇီက မိမိ၏ၿပဳစုေသာ သဖ္စီးေရကဘီးရ္တြင္ ဤဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အသာေပးထားေလသည္၊၊
ဒီဖြင့္ဆိုခ်က္အရ သကလႅီးဒ္ႏွင္ပတ္သက္ၿပီး တိတိက်က် အေထာက္အထား ကုရ္အာက်မ္းေတာ္ၿမတ္တြင္
ပါရွိသည္ဆုိသည္ကို ေတြရွိရပါသည္ အဘယ့္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ဤအာယသ္တြင္ အလႅာဟ္အသွ်င္ၿမတ္ၿပီးေနာက္ ရစူတမန္ေတာ္(ဆြ)ႏွင့္တကြ အိုလမာေအမို႔ဂ်္သေဟဒီးန္ေတြကိုပါ
ေအသြာအသ္လုပ္ဖို႔ အမိန္႔ေပးထားပါတယ္ ဆိုႀကပါဆို႔ ၎အာယသ္ေတာ္၏ အလိုသေဘာမွာ အလႅာဟ္ႏွင့္
အလႅာဟ္ရစူအား အမိန္႔နာခံၿခင္း၏ နည္းလမ္းသည္ အိုလမာေအ မို႔ဂ်္သေဟဒီးန္၏ အေနာက္လိုက္ၿပီးအမိန္႔နာခံၿခင္း၏နည္းလမ္း ၿဖစ္သည္၊၊
၎သဖ္စီရ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အေပၚ အခ်ိဳ႕ေသာ ဂိုင္းရ္မိုကလႅီးဒ္မ်ားက ေစာရက တက္ႀကသည္
၎တို႔၏ေစာရကတက္ပုံမွာ…. ေဖာ္ၿပပါ အာယသ္ေတာ္၏ေရွ႕တြင္ ဆက္လက္၍အလႅာဟ္အသွ်င္ၿမတ္မိန္႔ဆိုထားပါသည္ ဖအင္န္သနာဇအ္သြမ္ ဖြီရွဳိင္းအင္န္ ဖြရြသ္ဒူးဟို
ေအေလာလႅာေဟ့ ဝရ္ရစူးေလ့ (အလ္အာယသ္)
အဓိ ပါၸယ္္၊၊ ၊၊အကယ္၍အသင္တို႔သည္ တစ္စုံတစ္ရာကိစၥႏွင့္စပ္လွ်င္း၍ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲပါေသာ ထိုကိစၥ အလႅာဟ္ႏွင့္အလႅာဟ္ရစုူဘတ္သို႔ၿပန္လည္၍ပုိ႔ႀကေလကုန္၊၊
၎အာယသ္ေတာ္အရ သိရွိရသည္မွာ အႀကင္မည္သည့္ေနရာ၌မဆို အိုလမာေအမုိဂ်္သေဟဒီးန္မ်ားတြင္
ကြဲလြဲဆန္႔က်င္ပါက ထိုေနရာမ်ိဳးတြင္ မည္သည့္ မိုဂ်္သဟသ္တစ္ဦးဦး၏ သကလႅီးဒ္လုပ္မည့္အစား အလႅာဟ္ႏွင့္အလႅာဟ္ရစူရဲ႕ ဘက္သို႔ ၿပန္လည္၍ ပို႔ရန္ထ္ိုက္သည္ ဆိုလိုသည္မွာ ၎မိုဂ်္သေဟဒီးန္မ်ား၏ အဆိုအမိန္႔မ်ားအနက္ ဘယ္အဆိုအမိန္႔သည္ ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဟဒီးဆ္ေတာ္ၿဖင့္ သာပို၍ကိုက္ညီသည္ဆိုတာကို ႀကည့္ရန္ထိုက္သက္သည္ ဟု ၎တို႔ေၿပာဆို
ႀကသည္၊၊ဤကဲ့သုိ႔ ႀကည့္ရွဳ႕ၿခင္းသည္ သကလႅီးဒ္အား ပယ္ဖ်က္ၿခင္းၿဖစ္ဟုေၿပာဆိုႀကသည္၊၊
အေၿဖ….ဖြအင္န္သနာဇအ္သြမ္ တြင္ မိန္႔ေခၽြၿခင္းခံရေသာ အဓိကပဳဂၢဳိလ္မ်ားသည္ အိုလမာေအမိုဂ်္သေဟဒီးန္မ်ားၿဖစ္ႀကပါသည္ အမ်ားကို ရည္စူးၿခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပါ၊
မိုဂ်္သေဟဒီးန္မ်ား၏အလုပ္မွာ ကြဲလြဲေသာမတ္စအလဟ္မ်ားတြင္ မည္သည့္အဆိုအမိန္႔သည္
ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဟဒိးဆ္ေတာ္ၿဖင့္ သာပို၍ကိုက္ညီသည္ဆိုတာကို ႀကည့္႐ွဳ႕ရန္ၿဖစ္သည္၊ ၿပီးေနာက္
၎တို႔သည္ သာပို၍ကိုက္ညီေသာအဆိုအမိန္႔ကိုတင္ၿပႀကသည္
ေက်ာ္ႀကားေသာ ဟဒီးဆ္ပညာရွင္ နဝါးဗ္ဆြဒၵီးက္ဟစန္ခါးန္ဆဗ္ က မိမိၿပဳစုေသာ သဖ္စီးရ္ဖြသ္ဟြလ္ဗရားန္တြင္ ဤအာယသ္ေတာ္၏ေအာက္တြင္ေရးသာထားပါသည္
အလိုသေဘာမွာ၊၊ ၊၊အေပၚယံအရစဥ္စားဖြယ္မလုိပဲ သိရွိရသည္မွာ ဖအင္န္သနာဇအ္သြမ္ တြင္ မိန္႔ေခၽြၿခင္း
၏ဦးတည္ခ်က္သည္ မိုဂ်္သေဟဒီးန္တို႔သာၿဖစ္ပါသည္၊၊သို႔ပါ၍ ဤအာယသ္ေတာ္တြင္
မိုဂ်္သေဟဒီးန္ တို႔အားမိန္႔ေခၽြၿခင္းၿဖစ္ရွိပါေသာ အာယသ္ေတာ္ႏွင့္ သကလႅီးဒ္၏ႀကားတြင္မည္သည့္ဆန္႔က်င္မႈမ်ားမွမရွိေတာ့ပါ
{2} ဖတ္စ္အလူ အဟ္လဇ္ေဇက္ေရ အင္န္ကြန္သြမ္ လာသအ္လာမူးန္ (အလ္အာယသ္)
အဓိ ပါၸယ္္ ၊၊ ၊၊အသင္တို႔ေမးၿမန္းႀကေလာ အဟ္ေလ့ေကသားဗ္(ဝါ)ပညာရွင္မ်ားကိုအကယ္၍အသင္တို႔သည္
မသိနားမလည္သူမ်ားၿဖစ္ႀကပါေသာ္ ၊၊
ဤအာယသ္ေတာ္တြင္လည္း သကလႅီးဒ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မီးေမွာင္းထိုးၿပထားပါသည္ အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ
မသိနားမလည္သည့္သူအဖို႔ေတာ သိရွိနားလည္သူထံတြင္ သင္ယူဆီးပူးေမးၿမန္းဆုံဆုံးရန္ ထိုက္သက္ပါသည္
မရွ္ကားက်မ္းတြင္ တမန္ေတာ္ၿမတ္(ဆြ)အမိန္႔ရွိထားသည္မွာ မသိၿခင္း၏ေဆးသည္ေမးၿမန္းၿခင္း….တဲ့
အကယ္၍ပင္ ဤေဖာ္ၿပပါအာယသ္ေတာ္သည္အဟ္ေလ့ေကသာဗ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လာရွိပါသည္ သို႔ေပမဲလည္း
အလ္အဗ္ရသို႔ေဗ႔အိုမူးမလ္လဖ္ြေဇြ(ေကာင္လ္)ြ ႏွင့္အညီ ဆိုလိုသည္မွာ အဗ္ရသ္ေခၚတရားသံေဝဂဆိုဆုံးမမႈသည္ စလုံး၏
အဓိပါယ္အက်ဳံးဝင္မႈအေပၚမွာ ၿဖစ္ရွိသည္ဆိုသည္ ႏွင့္အညီ ဤေဖာ္ၿပပါ အာယသ္ေတာ္မွ ဥပေဒ နည္းလမ္းတစ္ခု ထြက္ေပၚလာပါသည္ မည္သည့္ အသိပညာနည္းပါးသူမဆို ပညာရွင္မ်ားထံဆည္းပူးရန္ၿပီးေနာက္သူတို႔၏အဆိုအမိန္႔မ်ားအေပၚဝယ္အမွီၿပဳၿပီးေနာက္လိုက္ရန္ထို္က္သက္ေပသည္ ဤသည္ကို သကလႅီးဒ္ဟုေခၚဆိုပါသည္ ၊၊
ဂ်ာေမ့အ္သရ္ေမဇီ၊စိုနန္အဗ္ေနမာဂ်ဟ္၊မြစ္နသ္အဟ္မဒ္အစရွိသည့္ ဟဒီးဆ္က်မ္းမ်ားတြင္ ဆင့္ၿပန္ခ်က္လာရွိပါသည္ ဟဇရသ္ဟိုဇိုင္ဖြာဟ္(ရေသြ႕)ဆင့္ၿပန္သည္မွာ တမန္ေတာ္ကိုေတာ္(ဆြ)အမိန္႔ရွိေတာ္မူထားပါသည္ ဧကံစင္စစ္ ငါတမန္ေတာ္သည္
အသင္တို႔ထဲတြင္ ေနထိုင္ရန္ သက္တမ္းမည္မွ် က်န္ရွိသည္ကို မသိရွိေပ သို႔ၿဖစ္ပါေသာေႀကာင့္အသင္
တို႔သည္ ငါတမန္ေတာ္၏ေနာက္ပို္္င္းတြင္ အဘူဗကရ္ အိုမရ္ တို႔အား အက္ေသဒါအ္ ေနာက္လိုက္ႀကကုန္ေလာ
ဤဟဒီးဆ္ေတာ္တြင္ အက္ေသဒါအ္ႏွင့္ပတ္သက္၍အမိန္႔ရွိထားေတာ္မူပါသည္ ၎အက္ေသဒါအ္ဆိုသည့္စလုံးသည္သာသနာေရးကိစၥတြင္ ေနာက္လိုက္ၿခင္းကိုေခၚဆိုပါသည္ သို႔ၿဖစ္ပါ၍ ဤဟဒီးဆ္ေတာ္အရလည္း သကလႅီးဒ္လုပ္ရမယ္ဆုိတာကို လယ္ၿပင္မွာဆင္သြားသလိုထင္ရွားေနပါတယ္
ဆြဟီးဟ္ဗိုခါရီက်မ္း စာမ်က္ႏွာ(၉၉) ပထမပိုင္း ေကသာဗြဆ္ဆြလားသ္တြင္ ေရဝါယသ္တစ္ခုလာရွိပါသည္
အအ္သမ္မူဘီ ဝလ္ယအ္သမ္မေဘကြမ္ မမ္ဘအ္ဒကြမ္ အလိုသေဘာမွာအသင္တို႔တစ္ေတြသည္ ငါတမန္ေတာ္၏အႏြြံအတာခံႀကကုန္ေလာ အသင္တို႔၏အေနာက္တြင္ ရွိေသာသူမ်ားက
အသင္တုိ႔အား အႏြံအတာခံႀကရမည္ (အလ္ဟဒီးဆ္)
အခ်ိဳ႕ေသာဆြဟာဗဟ္(ရေသြ႕)တို႔တြင္ ဂ်မာအသ္ႏွင့္နမာဇ္ဖတ္ရာတြင္ ေနာက္ေႏွးေနႀကသည္ ထိုအခါ
ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္(ဆြ)က၎တုိ႔အား အၿမန္လာႀကရန္ ၿပီးေနာက္ ပထမဦးဆုံး ဆြဖ္အတန္းတြင္ ဝင္ေရာက္
၍နမာဇ္ဖတ္ရန္ အခုိင္အမာ တိုက္တြန္း မိန္႔ႀကားေတာ္မူခဲ့သည္၊ၿပီးေနာက္ ေဖာ္ၿပပါ ဟဒီးဆ္ေတာ္ကို
မိန္႔ႀကားေတာ္မူခဲ့သည္ ထိုဟဒီးဆ္ေတာ္၏ အလိုသေဘာသည္ ႏွစ္မ်ိဳးရရွိပါသည္
{1}ပထမဦးဆုံးဆြဖ္အတန္းတြင္ရွိေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္(ဆြ)၏လုပ္ရပ္ေတာ္မ်ားကိုႀကည့္၍
လုိက္လုပ္ႀကရန္ၿဖစ္သည္
{2}ဆြဟာဗဟ္(ရေသြ႕)မ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္(ဆြ)၏နမာဇ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ႀကည့္ရႈမွတ္သားထားရမည္
အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားသည္ ၎ဆြဟာဗဟ္မ်ား၏ အမလ္မ်ားကို ႀကည့္၍
သကလႅီးဒ္လုပ္ႀကမည္ ၊၊
ဟာဖြဇ္အဗ္ေနဟဂ်ရ္(ရေဟ)ကမိမိေရးသားၿပဳစုေသာ ဗိုခါရီးက်မ္း၏အက်ယ္ၿပန္ ဖြသ္ဟြလ္ဗာရီတြင္ ၎ဟဒီးဆ္ေတာ္၏အလိုသေဘာကို အက်ယ္ဖြင့္ဆုိ၍ေရးသားထားပါသည္ အလိုသေဘာမွာ အသင္တို႔သည္
ငါတမန္ေတာ္ထံမွရွရီအသ္၏အမိန္႔ပညတ္ခ်က္မ်ားကို သင္ယူစီးပူးႀကကုန္ ၎ေနာက္ သာေဗအီမ်ားက
အသင္တို႔ထံမွ စည္းပူးႀကရမည္ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားသည္ ၎တို႔ထံမွဆင့္ကဲဆင့္ကဲ
သင္ယူဆည္းပူးၿပီးအမလ္လုပ္ႀကရမည္ ထိုလက္ဆင့္ကမ္းအမိန္႔သည္ ကမာၻႀကီးပ်က္သုံးသည့္တိုင္ေအာင္
ၿဖစ္ေပသည္၊၊
မွတ္ခ်က္၊၊ ၊၊ဤတင္ၿပခ်က္အရသိရွိရသည္မွာ သကလႅီးဒ္လုပ္ပိုင္္ၿခင္းသည္ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားအရပါ
အတည္ၿဖစ္ပါသည္
အဟ္ကရ္မိုဟမၼဒ္စိုလိုင္မာန္
Back to top Go down
View user profile
Sponsored content
PostSubject: Re: သကလႅီးဒ္ၿပဳလုပ္ရန္ညြန္ႀကားထားေသာကုရ္အာန္ႏွင့္ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား   

Back to top Go down
 
သကလႅီးဒ္ၿပဳလုပ္ရန္ညြန္ႀကားထားေသာကုရ္အာန္ႏွင့္ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
HAPMALAYSIA CYBER FORUM :: HAPMALAYSIA CYBER FORUM :: RELEGION (`အစၥလမ္ဘာသာသီးသန္႕) :: (စလဖီ) ေရွးယၡင္သူေတာ္စဥ္မ်ားရဲ႕နာမည္ကိုင္ၿပီး မိုကလီးဒ္သူေတာ္စဥ္မ်ားကိုေစာ္ကားေနၾကသူမ်ားအေၾကာင္းဒီေနရာမွာေဆြးေႏြးနိဳင္ၾကပါတယ္။-
Jump to: