HomeCalendarFAQSearchMemberlistUsergroupsRegisterLog in

Share | 
 

 စိတ္၀င္စားဖြယ္ဂ်င္န္သတၱ၀ါႏွင္႔ရိႈင္သြာန္မ်ားအေၾကာင္း

Go down 
AuthorMessage
magiceye23Posts : 2
Join date : 2010-04-09

PostSubject: စိတ္၀င္စားဖြယ္ဂ်င္န္သတၱ၀ါႏွင္႔ရိႈင္သြာန္မ်ားအေၾကာင္း   Fri Apr 09, 2010 8:25 am

ဒီေနရာေလးမွာ ဂ်င္န္သတၱ၀ါႏွင္႔ ရႈိင္သြာန္မ်ားအေၾကာင္းကို တင္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္.....
ဂ်င္န္ ႏွင္႔ ရႈိင္သြန္ တို႔၏သြားလာေနထိုင္ပံုမ်ာ...
ယင္းတို႔ကို ဖန္ဆင္း ထားပံုမ်ာ...
ဂ်င္န္ဟူသည္႔ဖန္ဆင္းခံေပၚေပါက္လာပံု...
ယင္းဂ်င္န္မွတဖန္ အိဗ္လီစ္ေမြးဖြားလာပံု...
တဖန္ ဖခင္ၾကီး အာဒမ္ (အလိုင္းစလာမ္) မွ၍ တမန္ေတာ္အီစာ (အလိုင္းစလာမ္) ေခတ္သမယအထိ အဘယ္ကဲ႔သို႔ လိမ္လည္လွည္႔ဖ်ားကာ လူသားမ်ားအား မိမိ၏ရိႈင္သြာန္လမ္းစဥ္ေပၚသို႔ က်ေရာက္ေစခဲ႔ပံု စသည္မ်ားအားတိက်မွန္ကန္ခိုင္လံုေသာ က်မ္းဂန္မ်ားမွ ရွာေဖြစုေဆာင္းတင္ၿပေပးပါမည္...။
Back to top Go down
View user profile
magiceye23Posts : 2
Join date : 2010-04-09

PostSubject: Re: စိတ္၀င္စားဖြယ္ဂ်င္န္သတၱ၀ါႏွင္႔ရိႈင္သြာန္မ်ားအေၾကာင္း   Fri Apr 09, 2010 8:42 am

ျမင္႔ျမတ္ေတာ္မူေသာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကအဘက္ဘက္မွရန္သူတို႔၏၀န္းရံမႈဒဏ္ကိုခံေနရေသာလူသားမ်ားအားမိမိ၏ေကာင္းကင္တမန္တို႔ၿဖင္႔ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္မၿပဳခဲ႔လွ်င္မုခ် ဂ်င္န္မ်ား ကုတ္ဖဲ႔တတ္ေသာတိရစာၧန္မ်ား ၊ အၿခားေသာေၿခေလးေခ်ာင္းသတၱ၀ါမ်ား ၊ အဆိပ္သင္႔ပိုးမႊားမ်ား ၊ စသည္တို႔ကလူသားအားကုတ္ဖဲ႔စားေသာက္မ်ိဳးတံုးေစမည္သာျဖစ္၏ ။ ထို႔ေၾကာင္လူသားထုတစ္ရပ္လံုးအေပၚတြင္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္အလြန္ပင္ၾကီးမားလွေပသည္ ။
လူသားသည္ထိုရန္သူေပါင္းစံုေသာအႏၱရယ္တို႔မွလြတ္ကင္းမႈရွိေစရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ၾကီးမားလွေသာေကာင္းကင္တမန္တို႔၏ အုပ္စုၾကီးျဖင္႔ေစာင္႔ေရွာက္ေစလွ်က္ရွိ၏ ။ ထို႔ၾကာင္႔ထိုေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္လည္းလူသားမ်ား အိပ္စက္ခ်ိန္ ၊ စားေသာက္ခ်ိန္ ၊ သြားလာေနခ်ိန္ ၊ စသည္ျဖင္႔အခ်ိန္မလပ္ေစာင္႔ေရွာက္ေနေလ၏ ။


လူသားမ်ားသည္ထိုရန္သူမ်ား ဂ်င္န္သတၱ၀ါမ်ားမွအနက္က်န္သူမ်ားအားလံုးကို လူသားက ျမင္ေတြ႔ရေပမည္။ထို႔ေၾကာင္႔မိမိေတြရေသာရန္သူ၏အႏၱရယ္မွကာကြယ္ရန္အစီမံမ်ားလဲၿပဳလုပ္ႏိုင္ေပသည္ ။ ဤသည္သာမကထိုေတြျမင္ရေသာရန္သူတို႔၏အေရအတြက္ကိုၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေပသည္ ။
သို႔ေသာ္ လူသာမ်ားမေတြၿမင္ရသည္႔ရန္သူမွာ ဂ်င္န္ မ်ားပင္ျဖစ္သည္ ။ ယင္းဂ်င္န္သတၱ၀ါမ်ားကိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ´ မီး ` ျဖင္႔ဖန္ဆင္းထားေပသည္ ၊ ယင္းတို႔၏အင္အား ၊ ယင္းတို႔၏အႏၱရယ္မ်ားသည္လြန္သားတို႔အဖို႔အလြန္ၾကီးမားလွေပသည္ ။
ဂ်င္န္မ်ားအနက္ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးေသာသူမွာ အိဗ္လီစ္ ပင္ျဖစ္သည္ ။ ယင္းအိဗ္လီစ္သည္လူသားတို႔၏အထူးျခားဆံုးႏွင္႔ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးေသာအဓိကရန္သူႀကီးပင္ျဖစ္သည္ ။ ယင္း၏အေႏွာက္ယွက္ရန္တိုက္ေပးမႈေၾကာင္႔ လူသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦးသတ္ၿဖတ္ျခင္း ၊ ရန္ေစာင္ျခင္း ၊ အေႏွာက္အယွက္မ်ားၿပဳျခင္း ၊ အိမ္ေထာင္မ်ားၿပိဳကြဲေအာင္လုပ္ျခင္း ၊ မိသားစု၀င္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေသးြကြဲျခင္း စသည္မ်ားရွိေနေပသည္ ။


သို႔ေသာ္ယင္းလူသားတို႔၏မဟာရန္သူၾကီး၏အႏၱရယ္မွလြတ္ကင္းေအာင္ ၊ ယေန႔ထိမည္သူကဖမ္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ခဲ႔ပါသနည္း ? ကမၻာတစ္၀န္းလံုးရွိလူမ်ားအားလံုးစုေပါင္း၍ အိဗ္လီစ္ အား အေႏွာက္ယွက္ေပးမႈမ်ားမွရပ္ဆိုင္းသြားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်င္လည္းေအာင္ႏိုင္လိမ္႔မည္မဟုတ္ ၊ ဤသည္သာမက ယင္းအိဗ္လီစ္အား အႏုျမဴဗံုးကိုအသံုးၿပဳ၍ ႏွိမ္နင္းခဲ႔လွ်င္လည္း ယင္းအိဗ္လီစ္သည္ေသေၾကပ်က္စီးသြားမည္မဟုတ္ေပ ။
ဤရန္သူသည္ပညာမဲ႔လည္းမဟုတ္ ၊ လက္ရွိကမၻာေပၚရွိပညာရွင္မ်ားအားလံုးထက္ အသိပညာ ၊ အတတ္ပညာ ၊ သာပိုေသာသူပင္ၿဖစ္၏ ။ သိပၸံပညာ၇ွင္ ၊ ႏိုင္ငံေ၇းသမားၾကီး ၊ အေတြးေခၚပညာ၇ွင္ ၊ ဤသည္သာမက ယင္းမသိေသာအရာမရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္ ။ ထို႔ေၾကာင္႔သူ၏ ကုရ္ဖ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္အလြန္က်ယ္ၿပန္ၿပီး အလြန္ပင္အင္အားေတာင္႔တင္းခိုင္မာေလသည္ ။ ယင္း၏အင္အားကိုလံုး၀ပ်က္သုန္းေအာင္လုပ္ႏိုင္သူမွာ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္မွအပ အျခားမည္သူမွ တတ္စြမ္းႏိုင္သည္႔ ကိစၥရပ္မဟုတ္ေပ။


လူသားသည္ဤကမာၻေလာကသိုေရာက္လာရၿခင္းအေၾကာင္းမွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္မဟုတ္ေပေလာ ၊ ယင္းစမ္းစစ္မႈ၏ရလဒ္သည္တမလြန္ အာခိရသ္၌ ဂ်ႏၷသ္သူခဘံု ( သို႕ ) ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲဘံုသာၿဖစ္သည္ ။ ထို႕ေၾကာင္႔အိဗ္လီစ္က လူသားတိုင္းႏွင္႔အတူ မိမိ၏တပည္႔တစ္ဦးအားခန္႔အပ္ထားၿပီး ထိုလူသားအား ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲဘံုသို႔ေရာက္ေစရန္ အစဥ္အားထုတ္လွ်က္ရွိသည္။ အိဗ္လီစ္၏ေႏွာက္ယွက္မႈကိုတြန္းလွန္ပစ္ရန္အတြက္ အာဒမ္ () သခင္၏ေတာင္းဆိုမႈျဖင္႔အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္လူသားတိုင္းႏွင္႔အတူ ေကာင္းကင္တမန္ တစ္ပါးစီအားသတ္မွတ္ေပးထားေလသည္ ။ လူသားႏွင္႔အတူလိုက္ပါလ်က္ရွိသည္႔ ရိႈင္သြာန္ ႏွင္႔ ထိုေကာင္းကင္တမန္ ႏွစ္ဦးတို႕အားၿပိဳင္မႈၾကားမွ လူသားသည္ မိမိ၏ပန္းတိုင္ ဂ်ႏၷသ္ သုခဘံုကို ေရာက္ရွိရန္အတြက္ ကုရ္အာန္ႏွင္႔ဟဒီးစ္၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေစရမည္ ၿဖစ္သည္ ။
ထို႔ေၾကာင္႔ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ေတာ္၌လည္း
“ အမွန္စင္စစ္အသင္လူသားအတြက္ ရိႈင္သြာန္ သည္ပြင္႔လင္းထင္ရွားေသာ ရန္သူၿဖစ္ေလသည္ ” ဟုမိန္႔ဆိုထားေပသည္ ။
1996 - ခုႏွစ္တြင္က်ေနာ္ဟာဖိဇ္ၿပီးေနာက္ က်ေနာ္၏ဖခင္က က်ေနာ္႔ကို ကုရ္အာန္က်မ္းၿမတ္ေတာ္၏ အာယသ္မ်ားျဖင္႔ မန္းမႈတ္နည္းမ်ား ၊ ရိႈင္သြာန္ ထုတ္နည္းမ်ားကိုလည္း လက္ေတြ႔က်က် က်င္႔ၾကံအားထုတ္နညး္မ်ား ၊ သအ္၀ီဇ္ေရးနည္းမ်ား ၊ အမလီယာသ္ ( အူလူ၀ီ ) ပညာရပ္မ်ား ကို သင္ၾကားျပသေပးခဲ႔သည္ ။
ထိုသို႔ ဖခင္ထံ ( 7 ) ႏွစ္တိုင္သင္ၾကားဆည္းပူးေနစဥ္ကာလတြင္ လူသားကိုရိႈင္သြန္က ၀င္ပူးေသာအခါ ယင္းတို႔ေၿပာဆိုတတ္ေသာစကားမ်ား ၊ ယင္းတို႔၏ေနထိုင္မႈမ်ား ၊ ယင္းတို႔၏စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ၊ ယင္းတို႔၏လ်င္ျမန္သြက္လက္မႈဆိုင္ရာ တို႔ကို က်ေနာ္သိျမင္လာေသာအခါ က်ေနာ္႔အတြက္အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္မ်ားႏွင္႔ အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားျဖစ္ခဲ႔သည္ ။ ယင္းသို႕စိတ္၀င္စားျခင္းမွာလဲ အျခားမဟုတ္ မြတ္စ္လင္မ္မ်ား အေနျဖင္႔ အီမာန္ပိုင္းဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းမႈရေစရန္ ၊ က်ေနာ္တို႔လူသားမ်ာ၏ရန္သူၾကီးၿဖစ္သည္႔ အိဗ္လီစ္၏ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈမ်ား ၊ ဂ်င္န္ဆိုးမ်ား၏အေႏွာက္ယွက္ေပးပံုမ်ားအားသိရွိနားလည္၍ ေရွာင္ကြင္းႏိုင္ရန္ျဖစ္ေပသည္ ။


အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္၏ မဟာေက်းဇူးေတာ္ျဖင္႔ ယခုဤ ပထမတြဲတြင္ ဂ်င္န္ဟူသည္႔ဖန္ဆင္းခံေပၚေပါက္လာပံု ၊ ယင္းဂ်င္န္မွတဖန္ အိဗ္လီစ္ေမြးဖြားလာပံု ၊ တဖန္ ဖခင္ၾကီး အာဒမ္ (အလိုင္းစလာမ္) မွ၍ တမန္ေတာ္အီစာ (အလိုင္စလာမ္) ေခတ္သမယအထိ အဘယ္ကဲ႔သို႔ လိမ္လည္လွည္႔ဖ်ားကာ လူသားမ်ားအား မိမိ၏ရိႈင္သြာန္လမ္းစဥ္ေပၚသို႔ က်ေရာက္ေစခဲ႔ပံု စသည္မ်ားအားတိက်မွန္ကန္ခိုင္လံုေသာ က်မ္းဂန္မ်ားမွ ရွာေဖြစုေဆာင္းတင္ၿပအပ္ပါသည္ ။
အင္န္ရွဟ္အလႅာဟ္….
ဒုတိယတြဲတြင္ ဆက္လက္၍ က်ေနာ္တို႔၏ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ () ႏွင္႔ အိဗ္လီစ္၏ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား ၊ ဆြဟာဗဟ္မ်ား ၊ ၀လီသူေတာ္စင္မ်ား ၊ မုအ္မင္န္ဂ်င္န္တို႔ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ ထို႔ျပင္ယေန႔ေခတ္သမယတြင္ေရပန္းစားေနသည္႔ ရိႈင္သြာန္ေမြးခိုင္းစားသူမ်ား ၊ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕အားျပသကာ လူတို႔အားအယံုသြင္း၍ ရိႈင္သြာန္အားခိုင္းစားေနသူမ်ား ၊ က်ေနာ္ေရးသားသူ၏ လြန္ခဲ႔ေသာအႏွစ္ (20) ေက်ာ္မွ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားႏွင္႔ မြတ္စ္လင္မ္မ်ား အထူးသတိၿပဳ ေရွာင္သင္႔သည္႔ ရိႈင္သြာန္၏ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားႏွင္႔ပတ္သတ္၍ ေရးသားေဖ်ာ္ၿပပါမည္ ။
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဤက်မ္းအား လက္ခံေတာ္မႈ၍ ဤက်မ္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စီစဥ္ႀကီးၾကပ္ေပးသူ က်ေနာ္၏မိတ္ေဆြ ေမာ္လ၀ီ ဂါဇီ ကရီးမ္ ဘခ္ရွ္ ဦးစိုးလြင္ (မဟ္မူဒီ) အားႏွစ္ဘ၀ ေအာင္ျမင္မႈခ်ီးျမင္႔ေတာ္မႈပါေစ ။ (အာမီးန္)
အလ္ဟာဂ်္ ေမာ္လာနာ ကာရီ မြဖ္သီ အဗူ ဂ်အ္ဖရ္
ဘန္ဂါလီဗလီေရွ႕ေဆာင္ဆရာ ၊ ရန္ကုန္
Back to top Go down
View user profile
 
စိတ္၀င္စားဖြယ္ဂ်င္န္သတၱ၀ါႏွင္႔ရိႈင္သြာန္မ်ားအေၾကာင္း
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
HAPMALAYSIA CYBER FORUM :: HAPMALAYSIA CYBER FORUM :: RELEGION (`အစၥလမ္ဘာသာသီးသန္႕) :: (အီမာန္) ႏွင့္ပတ္သက္သမွ်ကိုဒီေနရာေလးမွာဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးနိဳင္ပါတယ္။-
Jump to: