HomeCalendarFAQSearchMemberlistUsergroupsRegisterLog in

Share | 
 

 သည္းခံျခင္းႏွစ္မ်ိဳး

Go down 
AuthorMessage
tatooPosts : 4
Join date : 2010-04-14

PostSubject: သည္းခံျခင္းႏွစ္မ်ိဳး   Wed Apr 14, 2010 12:15 pm

သည္းခံတယ္ဆိုတာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္...
ကၽြန္ေတာ္ေျပာၾကည့္ပါမယ္
အျပင္ရန္သူကို သည္းခံတာနဲ႔ အတြင္းရန္သူကို သည္းခံတာပါ
အျပင္ရန္သူဆိုတာက-
ေရဖ်က္ဆီး၊ မီးဖ်က္ဆီး၊ မင္းဖ်က္ဆီး၊ သူခိုးဖ်က္ဆီး၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူတို႔၏ ဖ်က္ဆီးျခင္း
လို႔ဆိုတဲ့ အျပင္မီး ၅ မီးကို ေျပာလိုတာပါ။
အတြင္းရန္သူဆိုတာ -
(၁) ရာဂမီး- အလိုရမၼက္၊ (၂)ေဒါသမီး- ျပစ္မ်ားပုတ္ခတ္၊ (၃)ေမာဟမီး- အမွန္မသိ၊
(၄)ဇာတိမီး- ပဋိသေႏၶေန၊ (၅) ဇရာမီး- အို၊ (၆) မရဏမီး- ေသ၊
(၇)ေသာကမီး- စိုးရိမ္ပူေဆြး၊ (၈)ပရိေဒ၀မီး- ငိုေၾကြးရိႈက္ငင္၊ (၉)ဒုကၶမီး- ကိုယ္ဆင္းရဲ၊
(၁၀) ေဒါမနႆမီး- စိတ္ဆင္းရဲ၊ (၁၁) ဥပါယာသမီး- ဆို႕တက္ေမ့ေမ်ာသြားျခင္း ကို ေျပာလိုတာပါ။
----
အျပင္ရန္သူႏိွပ္စက္တဲ့အခါ ေမတၱာတရားႏွင့္ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္ၿပီးေတာ့ သည္းခံရပါတယ္။
အတြင္းရန္သူႏိွပ္စက္တဲ့အခါ သစၥာတရားႏွင့္ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္ၿပီးေတာ့ သည္းခံရပါတယ္။
အဲဒီလို အျခင္းအရာႏွစ္မ်ိဳးအားျဖင့္ ခြဲျခားၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

===================================================

ေနာက္ထပ္ သေဘာတစ္ခုျဖင့္ ထပ္မံ၍ မီးၿငိမ္းသတ္သူတို႔၌ ရွိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အနည္းငယ္ေဝဖန္ျပလိုပါသည္။
မီးသတ္သမားတို႔၏ က်င့္ေဆာင္ရမည့္ က်င့္ဝတ္ (၁၀) ပါးရွိပါတယ္ (မီးသတ္ က်င့္၀တ္ ဥပေဒက်မ္းမွ)။
အဲဒါကေတာ့ -
(၁)စည္းကမ္း ေသ၀ပ္ရျခင္း၊ (၂) သူရသတၱိရဲရင့္မႈ ရွိရျခင္း၊ (၃) သနားကရုဏာ ရွိရျခင္း၊
(၄)ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕ရျခင္း၊ (၅)လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္ရျခင္း၊ (၆) စိတ္ထား တည္ၾကည္ရျခင္း၊
(၇) ၀တၱရားေက်ပြန္ရျခင္း၊ (၈)သစၥာ ရွိရျခင္း၊ (၉) ညီၫြတ္စည္းလံုးစြာ ရွိရျခင္း၊ (၁၀) က်မ္းမာ သန္စြမ္းရျခင္း။

တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္...
ဒါႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အနည္းငယ္ ခ်ဲ႕ကားေဝဖန္ျပလိုပါသည္။
(၁၁)မ်ိဳးေသာ မီးမ်ားေတာက္ေလာင္သည့္အခါ...
(၁)သီလေစာင့္ထိန္း၍ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး စည္းကမ္းရွိျခင္း၊
(၂)သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာ ဆႏၵကို အဓိပတိတင္၍၊ ကိေလသာရန္သူေတြကို ေခ်မႈန္းရာ၌ မဆုတ္မနစ္
ႀကိဳးစားမယ္ဆိုတဲ့ ရဲရင့္မႈသတၱိရွိျခင္း၊
(၃)အမ်ားအက်ိဳးကိုဖ်က္ဆီး၍ မိမိအသက္-အက်ိဳးကိုျဖစ္လိုေသာ အယုတ္တမာစိတ္ဓာတ္ကို ဖယ္ရွားက သနာကရုဏာစိတ္ထားျဖင့္
အမ်ားအက်ိဳးကို ေရွ႕ရႈ၍ ေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္ေက်းဇူးျပဳေပးမႈရွိျခင္း၊
(၄)ေျခာက္ပါးေသာ အျခင္းအရာရွိေသာ အာရံုတို႔သည္ ဆိုရာ ဒြါရ၌ ထိေတြ႔ေပါင္းဆံုသည့္အခါ ရြပိုးတက္တပ္မက္ တဏွာမကပ္ရေအာင္၊ အလိုမက် ေဒါသ မျဖစ္ရေအာင္၊
ျဖစ္မႈပ်က္မႈ၌မသိေသာ ေမာဟ မခ်ယ္လွယ္မျဖစ္ေပၚရေအာင္ ေျခာက္ပါးေသာ အိေျႏၵကို သတိဉာဏ္ျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ စိတ္တို႔ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕မႈရွိျခင္း၊
(၅)လင္းတမိႈင္းသလို မိႈင္ေတြေတြ မူးေဝေဝျဖစ္ေနျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ လိုရာပန္းတိုင္ကို အျမန္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရာ၌ လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္မႈရွိျခင္း၊
(၆)အာရံု၌ ေပါင္းဆံုသည္အခါ ဂနာမၿငိမ္ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိေသာ အာရံု၏ ဓမၼသဘာဝေတြကို ေသခ်ာသိေအာင္ စိတ္ကို ဆံုးမထားျခင္းျဖင့္
ထိုစိတ္၌ တည္ၾကည္မႈရွိျခင္း၊
(၇)မိမိဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးကိစၥ၊ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ကိစၥဆိုသည့္ ထိုကိစၥႏွစ္ဌာကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေက်ပြန္ၿပီးေျမာက္မႈရွိျခင္း၊
(၈)ရႈရမွာက ပရမတ္၊ ရႈေနတာက ပညတ္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပို႔ေနတာက ေမတၱာ- ျဖစ္ေနတာက ရာဂအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ျဖစ္ရမွာက သနားကရုဏာ - ျဖစ္ေနတာက စိုးရိမ္မႈအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
ႏွစ္ေပါက္တစ္ေယာက္ရိုက္ၿပီး အဟုတ္ထင္ ေက်နပ္ေနျခင္းမဟုတ္ၿပီ- ။ အရွိကို အရွိတိုင္း၊ အဟုတ္ကို အဟုတ္တိုင္း ထိုးထြင္းသိတဲ့ အမွန္တိုင္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာထိုးထြင္းသိတဲ့သစၥဉာဏ္အားျဖင့္
ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍ မွန္ကန္စြာ ဆံုးျဖတ္မႈရွိျခင္း၊
(၉)အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္႐ာ၌ ညီညႊတ္စည္းလံုးေသာ စိတ္ထားရွိျခင္း၊ မိမိသံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ - သဒၶါႏွင့္ပညာကို ညီညႊတ္မွ်တမႈရွိျခင္း၊ ဝီရိယႏွင့္သမာဓိအား ညီညႊတ္မႈရွိျခင္း၊
ဆိုသည့္ ညီညႊတ္ရမည့္အခ်က္၌ ညီညႊတ္မႈရွိျခင္း၊
(၁၀)ကိေလသာရန္သူမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းရာ၌ ကာယ-ဉာဏ ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာသန္းစြမ္းမႈရွိေသာသူမွသာ ကိေလသာရန္သူကို လ်င္ျမန္စြာ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းေအာင္ျမင္မႈရွိျခင္း၊
ကာယ က်န္းမာသန္စြမ္းေအာင္ ဥတုႏွင့္ မွ်တေသာ အဝတ္အစားႏွင့္ အာဟာရဓာတ္စာမ်ား သံုးေဆာင္မႈရွိျခင္း၊
ဉာဏ က်န္းမာသန္စြမ္းေအာင္ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္တရားဓာတ္စားမ်ား မ်ားမ်ားေန႔စဥ္ပံုမွန္နာယူသံုးေဆာင္မႈရွိျခင္း တို႔ကိုျဖည့္က်င့္လုပ္ေဆာင္ရ၏ မွတ္လို။
Back to top Go down
View user profile
 
သည္းခံျခင္းႏွစ္မ်ိဳး
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
HAPMALAYSIA CYBER FORUM :: HAPMALAYSIA CYBER FORUM :: RELIGIONS ( ဘာသာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား) :: BUDDHISMအေၾကာင္း အၿပဳသေဘာေဆာင္သည့္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာၿပဳလုပ္နိဳင္ၾကပါတယ္။-
Jump to: